1. Làm Cha Mẹ

    Con rất cần những cái ôm!

    PNO - Những đứa trẻ hoặc những người trưởng thành chịu tổn thương, thiếu thốn tình cảm rất khao khát những cái ôm từ người khác.