Xây Dựng Văn Hóa Giao Thông Từ Điều Nhỏ Nhất | Vtc1 | Nóng Dư Luận | Vtc1 - Tin Tức 16/01/2019

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 16/01/2019

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

NÓNG DƯ LUẬN | VTC1 - Tin tức | 16/1/2019 | VTC1 | Xây dựng văn hóa giao thông và ý thức tham gia giao thông xưa nay vẫn là bài toàn khó. Tuy nhiên, lời giải đôi khi chỉ nằm ở những hành động nhỏ nhất.
---
#VTC1 #thờisự #Tintức24h
Đang tải