Tin Nhanh 20h | Antv

0 lượt xem 913 video

Tin Nhanh 20h | ANTV

Thể loại: Tin tức

Kênh: Tin Tuc

Cập nhật lần cuối: 11 tháng trước

04:55

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 31.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 01/06/2018 | Tin nhanh 20h ngày 31.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

05:22

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 30.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 31/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 30.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 1
 • 4 tháng trước

03:49

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 29.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 30/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 29.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

04:51

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 28.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 29/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 27.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

05:08

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 27.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 28/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 27.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

04:53

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 26.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 27/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 26.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

03:26

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 25.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 26/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 25.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

04:07

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 24.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 25/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 24.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

05:04

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 23.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 24/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 23.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

03:39

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 22.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 23/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 22.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

04:01

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 21.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 22/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 21.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

05:02

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 20.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 21/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 20.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

03:43

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 19.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 20/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 19.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 6
 • 4 tháng trước

03:58

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 18.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 19/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 18.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

04:13

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 17.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 18/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 17.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

03:20

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 16.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 17/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 16.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

03:51

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 15.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 16/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 15.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

05:38

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 14.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 15/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 14.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

01:06

Tin Nóng Thời Sự Hàng Ngày | Antv | Đợt Nắng Nóng Đầu Tiên Đổ Bộ, Có Nơi Nóng Đến 40 Độ 15/05/2018

Tin Tuc

TIN NÓNG THỜI SỰ HÀNG NGÀY | ANTV | 15/05/2018 | Đợt nắng nóng đầu tiên đổ bộ, có nơi nóng đến 40 độ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 15/5 đến 20/5, tại các tỉnh bắc bộ, trung bộ sẽ bắt đầu đợt nắng nóng kéo dài với nhi...
 • 0
 • 4 tháng trước

01:02

Tin Nóng Thời Sự Hàng Ngày | Antv | Văn Phòng Chính Phủ Phản Hồi Đơn Kiến Nghị Của Bs. Hoàng Công Lương 15/05/2018

Tin Tuc

TIN NÓNG THỜI SỰ HÀNG NGÀY | ANTV | 15/05/2018 | Văn phòng Chính phủ phản hồi đơn kiến nghị của BS. Hoàng Công Lương. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi TAND tỉnh Hòa Bình về việc giải quyết đơn kiến nghị của bác sĩ Hoàng Công Lương của BV Đa Khoa...
 • 0
 • 4 tháng trước

04:09

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 13.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 14/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 13.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

05:12

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 12.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 13/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 12.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

03:42

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 11.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 12/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 11.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

03:55

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 10.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 11/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 10.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 4 tháng trước

03:34

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 09.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 10/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 09.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 5 tháng trước

03:03

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 08.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 09/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 08.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 5 tháng trước

03:50

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 07.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 08/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 07.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 5 tháng trước

05:03

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 06.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 07/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 06.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 5 tháng trước

03:54

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 05.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 06/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 05.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 5 tháng trước

03:04

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 04.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 05/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 04.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 5 tháng trước

03:59

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 03.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 04/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 03.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 5 tháng trước

03:26

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 02.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 03/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 02.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 5 tháng trước

03:28

Antv | Tin Nhanh 20h Ngày 01.05.2018 - Tin Tức Cập Nhật

Tin Tuc

ANTV | 02/05/2018 | Tin nhanh 20h ngày 01.05.2018 - Tin tức cập nhật Tin nhanh 20h cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. Các thông tin chính: ... Kênh ANTV luôn cập nhật tin tức thời sự, tin an ninh với 4 tiêu chí ...
 • 0
 • 5 tháng trước
Đang tải thêm