Thiếu Áo Phao, Lễ Chùa Hương Mất Bình An | Vtc1 | Lễ Hội Đầu Năm | Vtc1 - Tin Tức 06/03/2018

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 06/03/2018

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

LỄ HỘI ĐẦU NĂM | VTC1 - Tin tức | 6/3/2018 | VTC1 | Việc thiếu áo phao khi đi đò chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) khiến lo ngại an toàn sông nước tăng cao.
Đang tải