Tập Trung Cứu Chữa Các Nạn Nhân Trong Vụ Tại Nạn Lật Xe Trên Đèo Hải Vân | Truyền Hình Thông Tấn - Vnews 08/01/2019

7

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 08/01/2019

Chuyên mục: Tin tức

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN - VNEWS | 8/1/2019 | Hiện các ngành, các Bệnh viện, Trung tâm y tế đang khẩn trương cứu chữa cho các bệnh nhân bị nạn.
Thông tin chi tiết http://vnews.gov.vn/tap-trung-cuu-chua-cac-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-lat-xe-tren-deo-hai-van
Đang tải