Ocomboc Sóc Trăng 2018

19 lượt xem 17 video

OCOMBOC SÓC TRĂNG 2018

Thể loại: Tin tức

Kênh: Truyền Hình Sóc Trăng

Cập nhật lần cuối: hôm qua

04:47

Stv - Những Nhân Tố Góp Sức Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Nghệ Thuật Khmer Nam Bộ | Truyền Hình Sóc Trăng 10/11/2018 | Ocomboc Sóc Trăng 2018 | Autodaily

Truyền Hình Sóc Trăng

OCOMBOC SÓC TRĂNG 2018 | Autodaily10/11/2018 | STV - Lễ hội Ooc Om Boc đua ghe ngo Sóc Trăng 2018 + Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ - http://soctrangtv.vn/ + Đăng ký Youtube : https://goo.gl/B1K39P + Youtube : https://go...
  • 0
  • 4 ngày trước

03:36

Stv - Pv Ông Võ Văn Chiêu Về Những Nét Mới Và Công Tác Chuẩn Bị Cho Hội Chợ Triển Lãm Oocomboc 2018 | Truyền Hình Sóc Trăng 08/11/2018 | Ocomboc Sóc Trăng 2018 | Autodaily

Truyền Hình Sóc Trăng

OCOMBOC SÓC TRĂNG 2018 | Autodaily8/11/2018 | STV - Lễ hội Oocomboc Đua ghe ngo Sóc Trăng 2018 + Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ - http://soctrangtv.vn/ + Đăng ký Youtube : https://goo.gl/B1K39P + Youtube : https://goo.g...
  • 2
  • 6 ngày trước
Đang tải thêm