Ocomboc Sóc Trăng 2018

65 lượt xem 35 video

OCOMBOC SÓC TRĂNG 2018

Thể loại: Tin tức

Kênh: Truyền Hình Sóc Trăng

Cập nhật lần cuối: 7 tháng trước

2:56:44

Vòng Chung Kết Và Trao Giải Đua Ghe Ngo Sóc Trăng 2018 - Phần 2 | Ocomboc Sóc Trăng 2018 | Truyền Hình Sóc Trăng 22/11/2018

Truyền Hình Sóc Trăng

OCOMBOC SÓC TRĂNG 2018 | 22/11/2018 | MỜI QUÍ KHÁN GIẢ VÀ BÀ CON XEM TRỰC TIẾP VÒNG CHUNG KẾT VÀ TRAO GIẢI ĐUA GHE NGO SÓC TRĂNG 2018 . Tham gia giải đua ghe Ngo, có 51 đội ghe Ngo; trong đó có 41 đội nam và 10 đội nữ đến từ các chùa Khmer trong và n...
  • 72
  • 8 tháng trước

15:10

Vòng Chung Kết Và Trao Giải Đua Ghe Ngo Sóc Trăng 2018 - Phần 1 | Ocomboc Sóc Trăng 2018 | Truyền Hình Sóc Trăng 22/11/2018

Truyền Hình Sóc Trăng

OCOMBOC SÓC TRĂNG 2018 | 22/11/2018 | MỜI QUÍ KHÁN GIẢ VÀ BÀ CON XEM TRỰC TIẾP VÒNG CHUNG KẾT VÀ TRAO GIẢI ĐUA GHE NGO SÓC TRĂNG 2018 . Tham gia giải đua ghe Ngo, có 51 đội ghe Ngo; trong đó có 41 đội nam và 10 đội nữ đến từ các chùa Khmer trong và n...
  • 32
  • 8 tháng trước

03:10

Stv - Pv Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện Châu Thành Về Công Tác Chuẩn Bị Lễ Hội Oocomboc | Ocomboc Sóc Trăng 2018 | Truyền Hình Sóc Trăng 15/11/2018

Truyền Hình Sóc Trăng

OCOMBOC SÓC TRĂNG 2018 | 15/11/2018 | STV - Phỏng vấn ông Ngô Thanh Toàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về công tác chuẩn bị lễ hội oocomboc của huyện + Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ - http://soctrangtv.vn/ + Đăng k...
  • 4
  • 8 tháng trước

04:47

Stv - Những Nhân Tố Góp Sức Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Nghệ Thuật Khmer Nam Bộ | Ocomboc Sóc Trăng 2018 | Truyền Hình Sóc Trăng 10/11/2018

Truyền Hình Sóc Trăng

OCOMBOC SÓC TRĂNG 2018 | 10/11/2018 | STV - Lễ hội Ooc Om Boc đua ghe ngo Sóc Trăng 2018 + Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ - http://soctrangtv.vn/ + Đăng ký Youtube : https://goo.gl/B1K39P + Youtube : https://goo.gl/u623...
  • 1
  • 8 tháng trước

03:36

Stv - Pv Ông Võ Văn Chiêu Về Những Nét Mới Và Công Tác Chuẩn Bị Cho Hội Chợ Triển Lãm Oocomboc 2018 | Truyền Hình Sóc Trăng 08/11/2018 | Ocomboc Sóc Trăng 2018 | Autodaily

Truyền Hình Sóc Trăng

OCOMBOC SÓC TRĂNG 2018 | Autodaily8/11/2018 | STV - Lễ hội Oocomboc Đua ghe ngo Sóc Trăng 2018 + Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ - http://soctrangtv.vn/ + Đăng ký Youtube : https://goo.gl/B1K39P + Youtube : https://goo.g...
  • 3
  • 8 tháng trước
Đang tải thêm