Gameshow Tài Tử Miệt Vườn

319 lượt xem 194 video

Gameshow Tài tử miệt vườn

Thể loại: Tin tức

Kênh: Truyền Hình Đồng Tháp

Cập nhật lần cuối: hôm qua

08:20

Nsưt Kim Tử Long Tiết Lộ Không Dám Ăn Món Chuột Đồng Cao Lãnh | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 14/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC114/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 15
 • 3 ngày trước

16:36

Trích Đoạn Cải Lương Ngao Sò Ốc Hến (thành Tri - Thanh Phong) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 13/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC113/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 28
 • 4 ngày trước

18:17

Trích Đoạn Cải Lương Tệ Hơn Vợ Thằng Đậu (trung Nguyên - Võ Thị Thắm) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 13/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC113/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 25
 • 4 ngày trước

07:04

3 Giám Khảo Tài Tử Miệt Vườn Háo Hức Với Vòng Thi Diễn Cùng Khách Mời | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 13/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC113/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 18
 • 4 ngày trước

21:09

Trích Đoạn Cải Lương Giọt Máu Quân Vương (quốc Sỹ - Nguyễn Văn Sửu) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 12/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC112/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 40
 • 5 ngày trước

02:16

Kết Quả Chặng 1 Bình Chọn Thí Sinh Yêu Thích Nhất | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 12/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC112/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 37
 • 5 ngày trước

18:47

Trích Đoạn Giọt Máu Oan Cừu (tấn Phúc - Quốc Đồng) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 12/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC112/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 22
 • 5 ngày trước

02:00

Trailer Tập 13 Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 10/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC110/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 43
 • 7 ngày trước

17:18

Trích Đoạn: Bà Chúa Thơ Nôm (ngọc Lâm - Kim Chi) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 07/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC17/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 51
 • 10 ngày trước

22:03

Trích Đoạn: Tiểu Anh Hùng Nam Quốc (lê Thị Nĩ - Mỹ Duyên) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 07/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC17/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 36
 • 10 ngày trước

19:07

Trích Đoạn Phạm Công - Cúc Hoa (nguyễn Thị Thủy - Hồng Yến - Thanh Tứ) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 06/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC16/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 58
 • 11 ngày trước

21:35

Trích Đoạn: Dương Quý Phi (nguyễn Văn Châu - Dương Thảo Nguyên) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 05/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC15/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 72
 • 12 ngày trước

01:49

Trailer Tập 12 Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 02/11/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC12/11/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 693
 • 15 ngày trước

13:53

Tân Cổ: Chợ Mới (tấn Phúc - Nguyễn Thị Hồng) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 24/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC124/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 124
 • 23 ngày trước

13:09

Tân Cổ: Buồng Cau Quê Ngoại (nguyễn Văn Lộc - Thúy Liễu) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 24/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC124/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 77
 • 23 ngày trước

12:14

Tân Cổ: Em Bé Đánh Giày (thanh Tứ - Hồng Yến) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 23/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC123/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 108
 • 24 ngày trước

11:06

Vòng So Tài: Tấn Phúc "thách Đấu" Phạm Thị Hồng | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 23/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC123/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 63
 • 24 ngày trước

15:22

Vòng So Tài: Nguyễn Văn Lộc "thách Đấu" Tuyết Liễu | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 22/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC122/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 62
 • 26 ngày trước

11:04

Vòng So Tài: Thanh Tứ "thách Đấu" Hồng Yến | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 21/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC121/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 99
 • 26 ngày trước

11:36

Tân Cổ: Bài Ca Đất Phương Nam (nguyễn Văn Đức - Mỹ Duyên) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 19/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC119/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 72
 • 29 ngày trước

12:23

Tẩn Cổ: Tình Mẹ (nguyễn Thị Bé - Thanh Phong) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 18/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC118/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 80
 • 1 tháng trước

09:54

Tân Cổ: Chị Tôi (lê Thị Nĩ - Kim Chi) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 17/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC117/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 141
 • 1 tháng trước

13:21

Tân Cổ: Đất Nước (ngọc Lâm - Kha Minh) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 16/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC116/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 114
 • 1 tháng trước

03:13

Chút Tâm Tư Của Bộ Ba Giám Khảo Tài Tử Miệt Vườn Trong "dạ Cổ Hoài Lang" | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 16/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC116/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 93
 • 1 tháng trước

07:07

Vòng So Tài: Nguyễn Thị Bé "thách Đấu" Thanh Phong | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 16/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC116/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 109
 • 1 tháng trước

07:19

Vòng So Tài: Lê Thị Nĩ "thách Đấu" Kim Chi | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 15/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC115/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 158
 • 1 tháng trước

05:47

Vòng So Tài: Kha Minh "thách Đấu" Ngọc Lâm | Tài Tử Miệt Vườn | Truyền Hình Đồng Tháp 15/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC115/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 175
 • 1 tháng trước

09:05

Vòng So Tài: Mỹ Duyên "thách Đấu" Nguyễn Văn Đức | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 14/10/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC114/10/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube c...
 • 252
 • 1 tháng trước

10:50

Tân Cổ: Trường Cũ Tình Xưa (quốc Sĩ Vs Thu Thảo) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 26/09/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC126/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 263
 • 2 tháng trước

09:05

Tân Cổ: Em Không Buồn Nữa Chị Ơi (nguyễn Thị Thủy Vs Như Ý) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 26/09/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC126/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 159
 • 2 tháng trước

10:11

Tân Cổ: Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha (thành Trí Vs Nguyễn Văn Sửu) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 26/09/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC126/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 200
 • 2 tháng trước

07:16

Vòng So Tài: Nguyễn Thị Thủy "thách Đấu" Như Ý | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 25/09/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC125/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 252
 • 2 tháng trước

08:23

Vòng So Tài: Thành Tri "thách Đấu" Nguyễn Văn Sửu | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 24/09/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC124/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 234
 • 2 tháng trước

12:10

Vòng So Tài: Kim Soan "thách Đấu" Võ Thị Thắm | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 24/09/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC124/9/2018 | Vòng so tài: Kim Soan "thách đấu" Võ Thị Thắm | Tài tử miệt vườn | THDT #taitumietvuon #thdt #dancataitu ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trê...
 • 292
 • 2 tháng trước

07:23

Vòng So Tài: Thu Thảo "thách Đấu" Quốc Sĩ | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 23/09/2018 | Gameshow Tài Tử Miệt Vườn | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Gameshow Tài tử miệt vườn | Nung FC123/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube ch...
 • 188
 • 2 tháng trước

11:40

Tân Cổ: Đập Vỡ Cây Đàn (văn Châu Vs Quốc Đồng) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 18/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn18/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 310
 • 2 tháng trước

10:25

Tân Cổ: Mời Anh Về Thăm Quê Em (thảo Nguyên Vs Trung Nguyên) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 18/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn18/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 203
 • 2 tháng trước

12:05

Tân Cổ: Mưa Nguồn (quỳnh Trân Vs Quang Đức) | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 18/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn18/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 207
 • 2 tháng trước

14:56

Vòng So Tài: Trung Nguyên "thách Đấu" Thảo Nguyên | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 18/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn18/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 250
 • 2 tháng trước

15:41

Vòng So Tài: Quốc Đồng "thách Đấu" Văn Châu | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 17/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn17/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 415
 • 2 tháng trước

09:38

Vòng So Tài: Quỳnh Trân "thách Đấu" Quang Đức | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 16/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn16/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 581
 • 2 tháng trước

08:01

Giọng Hát "được Nhưng Chưa Đã" Đối Với Ban Giám Khảo | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 13/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn13/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 258
 • 2 tháng trước

04:50

Nữ Tài Tử "cất Cánh" Như Tên Liễu Của Mình | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 13/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn13/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 507
 • 2 tháng trước

04:50

Giọng Hát Phóng Khoáng, Tươi Vui, Chút Bộc Phát | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 12/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn12/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 184
 • 2 tháng trước

07:51

Chị Thủy Và Bài Vọng Cổ Như Loài Hoa Ấy | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 12/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn12/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 147
 • 2 tháng trước

06:21

Cậu Bảy Hậu Giang Bớt Chút Mùi Mẫn Vì Áp Lực Thi Tài | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 12/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn12/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 151
 • 2 tháng trước

09:52

Nữ Tài Tử Giống Hệt Nsưt Ngọc Huyền... Vần Uyên Trong Cái Tên | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 10/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn10/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 207
 • 2 tháng trước

06:31

Chàng Trai Hồi Hộp... Né Dấu Sắc Trong Lời Ca | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 10/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn10/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 207
 • 2 tháng trước

08:03

Bản Sao Của Nsưt Ngọc Huyền Tiếp Tục Gây Ấn Tượng Vòng Cất Cánh | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 10/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn10/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 450
 • 2 tháng trước

08:51

Ô Kìa, Ai Như Cô Thắm Con Của... Bà Ba | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 09/09/2018 | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Nung FC1Tài Tử Miệt Vườn9/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của ...
 • 234
 • 2 tháng trước

04:51

Nhớ Hoa Đào, Nhớ Người Yêu Đậm Chất Tài Tử | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 08/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn8/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 126
 • 2 tháng trước

03:18

Giọng Ca Đẹp Với Những Luyến Láy Rất Riêng | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 08/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn8/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 140
 • 2 tháng trước

02:52

Tài Tử Có Chất Giọng Rất Riêng Và "bắt Micro" | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 07/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn7/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 119
 • 2 tháng trước

03:38

Giọng Ca Đặc Biệt Với Chút Sầu, Chút Bi | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 07/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn7/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 106
 • 2 tháng trước

03:13

Chút Sầu Ai Trong Nỗi Niềm "lan Và Điệp" | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 07/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn7/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 106
 • 2 tháng trước

04:24

Anh Trai Tài Tử Biểu Diễn Phong Thái Ung Dung, Tự Tin | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 07/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn7/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 110
 • 2 tháng trước

08:36

Thí Sinh Mượn Trang Phục Diễn Tích Cổ | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 06/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn6/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 124
 • 2 tháng trước

09:56

Lắng Đọng Cảm Xúc Cùng Giọng Hát Quỳnh Trân | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 05/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn5/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 197
 • 2 tháng trước

09:34

Bé Gái 15 Tuổi Ở Hậu Giang Tiếp Tục Làm Nức Lòng Khán Giả | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 05/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn5/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 213
 • 2 tháng trước

04:51

Tài Tử Miệt Vườn, Tiếng Hát Từ Đam Mê | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 04/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn4/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 299
 • 2 tháng trước

08:36

Nsưt Ngọc Huyền "song Kiếm Hợp Bích" Cùng Nghệ Sỹ Thanh Hằng | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 02/09/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn2/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phát...
 • 274
 • 3 tháng trước

12:12

Cậu Bé 10 Tuổi "hút Hồn" Ban Giám Khảo Vòng Cất Cánh | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 02/09/2018 | Nung Fc1

Truyền Hình Đồng Tháp

Nung FC1Tài Tử Miệt Vườn2/9/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của ...
 • 541
 • 3 tháng trước

06:35

Fan Ruột Mc Nsưt Quế Trân Tiếc Vì... Ca Dây Đào Thấp | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 24/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn24/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 192
 • 3 tháng trước

08:43

Giọng Hát Tuổi 78 Truyền Đam Mê Tài Tử | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 24/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn24/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 254
 • 3 tháng trước

04:58

Cô Dư - Giọng Khan Những Vẫn Thu Hút Không Kém | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 23/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn23/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin tin tức, ẩm thực, cải lương... đậm chất miền Tây trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp. Mời bấm vào link tại đây: http://bit.ly/DongThapTV. Youtube chính thức của Đài Phá...
 • 222
 • 3 tháng trước

06:05

"vườn Tiêu Quê Mẹ" Cảm Xúc Đong Đầy | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 22/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn22/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung...
 • 229
 • 3 tháng trước

06:16

Thể Điệu Trường Tương Tư Nghe Như Tiếng Gió Nhẹ Du Dương | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 22/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn22/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung...
 • 1.3K
 • 3 tháng trước

07:23

Nhầm Tưởng Tài Tử Miệt Vườn Là Sân Khấu Thi Hoa Hậu | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 22/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn22/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung...
 • 180
 • 3 tháng trước

05:01

Giọng Ca Ấm Áp Thái Bình Tài Qua Bài "nhạc Lòng Năm Cũ" | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 21/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

21/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung thông tin, tin ...
 • 361
 • 3 tháng trước

08:15

Thí Sinh Điển Trai Mang Cua Biển Cà Mau Đi "cất Cánh" | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 20/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn20/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung...
 • 274
 • 3 tháng trước

07:57

Anh Nông Dân Mang Nhiều Cảm Xúc Trong "tìm Về Phú Quốc" | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 20/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

20/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung thông tin, tin ...
 • 221
 • 3 tháng trước

05:59

"trọng Thủy - Mỵ Châu" Có Chút "sốc Nhẹ" Như Máy Bay Cất Cánh | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 19/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn19/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung...
 • 188
 • 3 tháng trước

06:06

Phỏng Vấn Chú Sĩ Và Tấn Phúc Sau Vòng Cất Cánh | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 18/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

18/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung thông tin, tin ...
 • 519
 • 3 tháng trước

06:43

Chị Hồng Trong Trích Đoạn Thoại Khanh Châu Tuấn | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 16/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn16/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung...
 • 162
 • 3 tháng trước

05:28

Lý Cái Mơn Qua Giọng Ca Của Chàng Trai Nguyễn Văn Sửu | Tài Tử Miệt Vườn | Thdt | Truyền Hình Đồng Tháp 15/08/2018

Truyền Hình Đồng Tháp

Tài Tử Miệt Vườn15/8/2018 | ➡ Click Theo dõi (subscribe) để cập nhật những tin tức mới nhất trên kênh Youtube của Truyền hình Đồng Tháp tại đây: https://goo.gl/YUVUdy Youtube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ các nội dung...
 • 234
 • 3 tháng trước
Đang tải thêm