Dự Báo Thời Tiết | Hanoitv

0 lượt xem 20 video

Dự báo thời tiết | HANOITV

Thể loại: Tin tức

Kênh: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Cập nhật lần cuối: 15 ngày trước

02:23

Thời Tiết Đất Liền Và Biển | 07.05.2019 | Hà Nội Nhiều Mây, Trời Có Mưa Vào Tối, Đêm Và Sáng Sớm | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 7/5/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển | 07.05.2019 | Hà Nội nhiều mây, trời có mưa vào tối, đêm và sáng sớm Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/...
 • 0
 • 16 ngày trước

02:34

Thời Tiết Đất Liền Và Biển | 06.05.2019 | Hà Nội Ngày Mai Nhiều Mây, Có Rào Và Giông | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 6/5/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển | 06.05.2019 | Hà Nội ngày mai nhiều mây, có rào và giông Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?s...
 • 0
 • 17 ngày trước

02:26

Thời Tiết Đất Liền Và Biển | 05.05.2019 | Hà Nội Ngày 06.05 Nhiều Mây, Trưa Chiều Trời Có Nắng | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv 06/05/2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 6/5/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển | 05.05.2019 | Hà Nội ngày 06.05 nhiều mây, trưa chiều hửng nắng Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoi...
 • 0
 • 18 ngày trước

02:21

Thời Tiết Đất Liền Và Biển | 04.05.2019 | Hà Nội Ngày Mai, Nền Nhiệt Tăng Nhẹ | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 4/5/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển | 04.05.2019 | Hà Nội ngày mai, nền nhiệt tăng nhẹ Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confi...
 • 0
 • 19 ngày trước

02:26

Hà Nội Ngày Mai, Trời Nhiều Mây, Se Lạnh | Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv 03/05/2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 3/5/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Hà Nội ngày mai, trời nhiều mây, se lạnh | HANOITV Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 -----------------...
 • 0
 • 20 ngày trước

02:28

Thời Tiết Đất Liền Và Biển | 02.05.2019 | Hà Nội Ngày Mai Thời Tiết Khô, Ráo | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 2/5/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển | 02.05.2019 | Hà Nội ngày mai thời tiết khô, ráo Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confir...
 • 0
 • 21 ngày trước

02:31

Thời Tiết Đất Liền Và Biển Ngày 01.05.2019 | Hà Nội Ngày Mai Có Nắng Gián Đoạn | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 1/5/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển ngày 01.05.2019 | Hà Nội ngày mai có nắng gián đoạn Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_conf...
 • 0
 • 22 ngày trước

02:35

Thời Tiết Đất Liền Và Biển | 30.04.2019 | Hà Nội Mưa Giông Khắp Các Địa Phương | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 30/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển | 30.04.2019 | Hà Nội mưa giông khắp các địa phương Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_con...
 • 0
 • 23 ngày trước

02:17

Thời Tiết Đất Liền Và Biển Ngày 29.04.2019 | Chiều Tối Đề Phòng Mưa Giông, Sấm Sét Và Tố Lốc | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 29/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=1 ------------------------------------------------------------------...
 • 0
 • 24 ngày trước

02:17

Thời Tiết Đất Liền Và Biển | 27.04.2019 | Ngày Mai Hà Nội Trời Nắng, Chiều Tối Có Thể Có Mưa Giông | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 27/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển | 27.04.2019 | Ngày mai, Hà Nôi ban ngày nắng, chiều tối có thể có mưa giông Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://yout...
 • 0
 • 26 ngày trước

02:20

Thời Tiết Đất Liền Và Biển | 26.04.2019 | Mưa Giông Xuất Hiện Trên Diện Rộng | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 26/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển | 26.04.2019 | Mưa giông xuất hiện trên diện rộng Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confi...
 • 0
 • 27 ngày trước

02:16

Thời Tiết Đất Liền Và Biển 25.04.2019 | Đêm Nay Có Thể Xuất Hiện Mưa Giông Trên Diện Rộng | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 25/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển 25.04.2019 | Đêm nay có thể xuất hiện mưa giông trên diện rộng Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiT...
 • 0
 • 28 ngày trước

02:39

Thời Tiết Đất Liền Và Biển | 24.04.2019 | Cảnh Báo Mưa Đá, Giông Lốc | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv 25/04/2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 25/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển | 24.04.2019 | Cảnh báo mưa đá, giông lốc Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirmation=...
 • 0
 • 29 ngày trước

02:46

Thời Tiết Đất Liền Và Biển | 23.04.2019 | Chiều Tối Mai, Một Vài Nơi Ở Hà Nội Có Mưa Rào Và Giông | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 23/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển | 23.04.2019 | Chiều tối mai, một vài nơi ở Hà Nội có mưa rào và giông Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.co...
 • 0
 • 1 tháng trước

02:26

Thời Tiết Đất Liền Và Biển Ngày 22.04.2019 | Cảnh Báo Sét, Mưa Giông Nhiệt | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 22/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển ngày 22.04.2019 | Cảnh báo sét, mưa giông nhiệt Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub_confirm...
 • 0
 • 1 tháng trước

02:34

Thời Tiết Đất Liền Và Biển Ngày 21.04.2019 | Trong Đêm Nay, Bắc Bộ Có Mưa Giông Rải Rác | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 21/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển ngày 21.04.2019 | Trong đêm nay, Bắc Bộ có mưa giông rải rác Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVG...
 • 0
 • 1 tháng trước

02:23

Thời Tiết Đất Liền Và Biển Ngày 20.04.2019 | Nắng Nóng Vẫn Tiếp Diễn Tại Nhiều Nơi | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 20/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển ngày 20.04.2019 | Nắng nóng vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiTVGo?sub...
 • 0
 • 1 tháng trước

02:16

Thời Tiết Đất Liền Và Biển Ngày 19.04.2019 | Ngày Mai Nắng Nóng Tiếp Tục Xuất Hiện | Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 19/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển ngày 19.04.2019 | Ngày mai nắng nóng tiếp tục xuất hiện | HANOITV Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaN...
 • 0
 • 1 tháng trước

02:15

Thời Tiết Đất Liền Và Biển Ngày 18.04.2019 | Hà Nội Nắng Nóng Trưa Và Chiều Mai | Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 18/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển ngày 18.04.2019 | Hà Nội nắng nóng trưa và chiều mai | HANOITV Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNoiT...
 • 0
 • 1 tháng trước

02:13

Thời Tiết Đất Liền Và Biển Ngày 16.04.2019 | Hôm Nay Và Ngày Mai, Hà Nội Mưa Giảm | Hanoitv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nội * Hanoitv

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV | 16/4/2019 | HANOITV | Truyền hình Hà Nội | Đài Hà Nội | Thời tiết đất liền và biển ngày 16.04.2019 | Hôm nay và ngày mai, Hà Nội mưa giảm | HANOITV Đăng ký, theo dõi Kênh HANOITV https://youtube.com/HaNo...
 • 0
 • 1 tháng trước
Đang tải thêm