Bản Tin Địa Ốc | Fbnc

72 lượt xem 955 video

Bản Tin Địa Ốc - FBNC là kênh truyền hình tin tức - tài chính dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, được phát sóng từ 6g đến 1g mỗi ngày

Thể loại: Tin tức

Kênh: Tin Tuc

Cập nhật lần cuối: 11 tháng trước

29:32

Bản Tin Địa Ốc 22/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

29/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
  • 1
  • 5 tháng trước

29:04

Bản Tin Địa Ốc 15/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

17/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
  • 1
  • 5 tháng trước

29:10

Bản Tin Địa Ốc 08/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

09/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
  • 0
  • 5 tháng trước

28:32

Bản Tin Địa Ốc 17/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

18/04/2018 | » Đăngkýtheodõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xemtrựctuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịchphátsóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www.faceboo...
  • 0
  • 6 tháng trước

29:08

Bản Tin Địa Ốc 27/03/2018 | Fbnc

Tin Tuc

28/03/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
  • 0
  • 7 tháng trước
Đang tải thêm