Tìm thấy 88 kết quả

VIDEO

02:28

Thvl | Học Trò Ốc Thanh Vân- Dương Triệu Vũ Bật Khóc Nức Nở Khi Nhận Giải Quán Quân | Thvl Giải Trí 05/07/2018 | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 5/7/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00...
 • 69
 • 3 tháng trước

02:40

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Cẩm Ly- Huỳnh Lập Bật Mí Tuyệt Chiêu Giành Giải Quán Quân | Thvl Giải Trí 05/07/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 5/7/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00...
 • 57
 • 3 tháng trước

02:31

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Khả Như Lần Đầu Trần Tình Lý Do Đội Mình Hay "nhây" | Thvl Giải Trí 03/07/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 3/7/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00...
 • 77
 • 3 tháng trước

01:45

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Ốc Thanh Vân "hôi Của" Trắng Trợn Ngay Trên Sân Khấu | Thvl Giải Trí 03/07/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 3/7/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00...
 • 69
 • 3 tháng trước

01:53

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Cẩm Ly, Dương Triệu Vũ Theo Sát Học Trò Trước Đêm Chung Kết | Thvl Giải Trí 02/07/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 2/7/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00...
 • 80
 • 3 tháng trước

01:19

Thvl | Học Trò Khả Như- Ngô Kiến Huy "đốt Nóng" Sân Khấu Với "nắng Có Còn Xuân" | Thvl Giải Trí 26/06/2018 | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 26/6/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h0...
 • 17
 • 3 tháng trước

02:42

Thvl | Tấn Bảo Tiếp Tục Chinh Phục Ban Giám Khảo Bằng Giọng Hát Ngọt Ngào Sâu Lắng | Thvl Giải Trí 26/06/2018 | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 26/6/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h0...
 • 50
 • 3 tháng trước

01:59

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Dương Triệu Vũ Có Hành Động Bất Ngờ Với Cậu Học Trò Bán Kẹo Kéo 22/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

22/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 78
 • 4 tháng trước

01:10

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Khả Như Đùng Đùng Nổi Giận Đuổi Ngô Kiến Huy Ra Khỏi Sân Khấu 22/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

22/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 68
 • 4 tháng trước

05:39

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 8[3]: Rực Rỡ Tháng Năm, Lạc Trôi - Bích Ngọc, Ngọc Ánh 16/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

16/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 47
 • 4 tháng trước

14:07

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 8[2]: Chiều Chiều (chiều Xuân Xa Nhà) - Ngọc Diệp, Hoài An 16/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

16/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 51
 • 4 tháng trước

07:03

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 8[1]: Em Đi Chùa Hương, Bà Rằn Bà Rí - Thu Hăng, Trâm Anh 16/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

16/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 54
 • 4 tháng trước

01:51

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí: Ốc Thanh Vân Bật Khóc Nức Nở Khi Nghe Học Trò Hát "gặp Mẹ Trong Mơ" 15/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

15/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 46
 • 4 tháng trước

01:37

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí: Khi Ngô Kiến Huy Muốn Nói Từ 'huế Xưa' Nhưng Không Được Dùng Lời Nói 15/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

15/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 38
 • 4 tháng trước

00:56

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Ngô Kiến Huy "gây Sốt" Khi Diện Đầm Xòe "chặt Chém" Khả Như 15/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

15/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 47
 • 4 tháng trước

07:16

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa - Tập 7[7]: Huế Xưa - Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Ngô Văn Tuấn Tú 09/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

09/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 66
 • 5 tháng trước

09:45

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa - Tập 7[5]: Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu - Vũ Tiến Dũng, Phạm Bích Ngọc 09/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

09/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 43
 • 5 tháng trước

08:44

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa - Tập 7[4]: Anak (child), Sa Mưa Giông - Nguyễn Hải An, Duyên Khuê 09/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

09/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 36
 • 5 tháng trước

06:44

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2 – Tập 7[1]: Chạy, Người Lạ Ơi - Bùi Vũ Kim Anh, Chu Thị Ngọc Ánh 09/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

09/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 37
 • 5 tháng trước

01:49

Thvl | Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 2: Hé Lộ 2 Giọng Hát Khiến Ngô Kiến Huy Bị "rối Loạn Giới Tính" 08/05/2018

TUYỆT ĐỈNH SONG CA NHÍ

08/05/2018 | Đón xem Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 2 với các thí sinh tài năng và 3 cặp huấn luyện viên: Cẩm Ly - Huỳnh Lập, Dương Triệu Vũ - Ốc Thanh Vân, Khả Như - Ngô Kiến Huy lúc 21h Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 12h00 Thứ Tư trên k...
 • 27
 • 5 tháng trước