Tìm thấy 215 kết quả

VIDEO

1:11:09

"trái Tim Quả Cảm" Câu Chuyện Cảm Động Về Thánh Tử Đạo Anrê Trần Văn Trông - Cha Nguyễn Thiết Thắng | Bài Giảng Công Giáo 20/02/2019

Bài giảng Công Giáo

Bài giảng Công Giáo | 20/2/2019 | "TRÁI TIM QUẢ CẢM" Câu chuyện cảm động về Thánh Tử Đạo Anrê Trần Văn Trông - Cha Nguyễn Thiết Thắng ► Video mang tính chất phục vụ cầu nguyện, hướng về lòng Chúa xót thương và xin Mẹ Maria che chở thương ban. ---------...
  • 0
  • 4 tháng trước