Tìm thấy 4573 kết quả

VIDEO

17:47

Triều Cường Đe Dọa Vỡ Đê, Nông Dân Đứng Ngồi Không Yên | Thời Sự Hậu Giang - 8/10/2018 | Truyền Hình Hậu Giang 08/10/2018

Truyền hình Hậu Giang

Triều cường đe dọa vỡ đê, nông dân đứng ngồi không yên | THỜI SỰ HẬU GIANG - 8/10/2018 * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuyển động Đông Tây [11:30]: https://goo.gl/75V2w5 - Tin tức Mekong [18:30]: https://goo...
  • 3
  • 10 ngày trước

23:38

Phụng Hiệp Liên Kết Tiêu Thụ Nông Sản, Đảm Bảo Đầu Ra Cho Nông Dân | Thời Sự Hậu Giang - 5/10/2018 | Truyền Hình Hậu Giang 05/10/2018

Truyền hình Hậu Giang

Phụng Hiệp liên kết tiêu thụ nông sản, đảm bảo đầu ra cho nông dân | THỜI SỰ HẬU GIANG - 5/10/2018 * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuyển động Đông Tây [11:30]: https://goo.gl/75V2w5 - Tin tức Mekong [18:30]:...
  • 19
  • 13 ngày trước

26:55

Dấu Ấn Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang Với Sự Nghiệp Giáo Dục | Thời Sự Hậu Giang - 27/9/2018 | Truyền Hình Hậu Giang 27/09/2018

Truyền hình Hậu Giang

Dấu ấn Chủ tịch nước Trần Đại Quang với sự nghiệp giáo dục | THỜI SỰ HẬU GIANG - 27/9/2018 * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuyển động Đông Tây [11:30]: https://goo.gl/75V2w5 - Tin tức Mekong [18:30]: https:/...
  • 0
  • 21 ngày trước

27:27

Hàng Chục Ngàn Đô La Giả Suýt Tuồn Ra Thị Trường | Chuyển Động Đông Tây - 26/9/2018 | Truyền Hình Hậu Giang 26/09/2018

Truyền hình Hậu Giang

Hàng chục ngàn đô la giả suýt tuồn ra thị trường | CHUYỂN ĐỘNG ĐÔNG TÂY - 26/9/2018 * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuyển động Đông Tây [11:30]: https://goo.gl/75V2w5 - Tin tức Mekong [18:30]: https://goo.gl...
  • 14
  • 22 ngày trước