Tìm thấy 24799 kết quả

VIDEO

10:58

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 04/11/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Chuyện thầm kínANTV - Truyền hình Công an Nhân dânANTV | Thời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 04/11/2018 ✮✮ ✮✮ Nội dung chính có trong chương trình: + Phú Thọ: Chuyển biến từ những "Diễn dàn công an lắng...
 • 5
 • 8 tháng trước

12:34

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 03/11/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 03/11/2018 | ANTV ✯✯✯✯ NỘI DUNG : + Thủ tướng: Kết quả tín nhiệm thôi thúc chính phủ làm việc tốt hơn + Gặp mặt cựu học viên họ...
 • 4
 • 8 tháng trước

08:24

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 02/11/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 02/11/2018 | ANTV ✯✯✯✯ Nội dung chính có trong chương trình: + Sớm phê chuẩn CPTPP thể hiện cam kết mạnh mẽ về đổi mới và hội nhập + Đẩy nhanh vi...
 • 1
 • 8 tháng trước

10:39

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 01/11/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 01/11/2018 | ANTV ✯✯✯✯ Những nội dung chính có trong chương trình: + Tăng cường các giải pháp để xử lý đối tượng bôi nhọ trên mạng internet + Tr...
 • 0
 • 8 tháng trước

09:59

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 31/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânANTV | Thời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 31/10/2018 --------------------------------------------------------------- Bản tin có những nội dung chính sau: Thời sự an ninh ngày 31/10...
 • 2
 • 8 tháng trước

10:40

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 30/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 30/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ + Tăng cường tập huấn cho cơ quan điều tra các cấp, đổi mới công tác điều tra + Indonesia khẩn trương tìm kiếm hộp đen má...
 • 0
 • 8 tháng trước

12:44

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 29/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 29/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ NỘI DUNG : + Cần cao cáo cụ thể tính hiệu quả của các dự án đầu tư công + Xác định được vị trí 2 hộp đen của máy bay Indo...
 • 0
 • 8 tháng trước

07:43

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 28/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 28/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ Những nội dung chính có trong chương trình: + Học tập thực tế của lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 2 t...
 • 0
 • 8 tháng trước

09:56

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 27/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânANTV | Thời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 27/10/2018 --------------------------------------------------------------- ANTV – Truyền hình CAND là kênh tin tức thời sự an ninh trật t...
 • 11
 • 8 tháng trước

08:19

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 26/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 26/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ Bản tin có những nội dung chính sau: + Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội hàng năm và giữa kỳ 2016-2020 + Cầ...
 • 1
 • 8 tháng trước

07:53

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 25/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânANTV | Thời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 25/10/2018 ✮✮✮✮✮ Nội dung chính có trong chương trình: + Kết quả Quốc Hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh + Đại biểu Quốc Hội đánh giá ca...
 • 2
 • 8 tháng trước

03:38

Kết Quả Quốc Hội Lấy Phiếu Tín Nhiệm 48 Chức Danh | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 25/10/2018

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânKết quả Quốc Hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh | ANTV ✯✯✯✯ NỘI DUNG : Ngày hôm nay (25/10/2018) kì họp thứ VI Quốc Hội khóa XIV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc Hội bầu hoặc p...
 • 2
 • 8 tháng trước

08:24

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 24/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 24/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ Những nội dung chính có trong chương trình: + Lấy phiếu tín nhiệm - cần khách quan và trung thực + Khai mạc hội thao lực...
 • 2
 • 8 tháng trước

05:37

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 21/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 21/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ Nội dung chính có trong chương trình: + Bắc Kạn: Đối thoại trực tiếp với nhân dân về thủ tục hành chính, g...
 • 0
 • 8 tháng trước

11:49

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 17/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Chuyện thầm kínANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 17/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ NỘI DUNG : + Ủy ban thường vụ quốc hội: Tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp thứ 6 của Quốc Hội + ...
 • 3
 • 8 tháng trước

13:52

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 16/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Chuyện thầm kínANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 16/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ Những nội dung chính có trong chương trình: + Kiên quyết không để vượt trần nợ công và mức bội chi ngân sá...
 • 2
 • 8 tháng trước

08:08

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 15/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Chuyện thầm kínANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 15/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ Bản tin có những tin chính sau: + Khai mạc phiên họp lần 28 của ủy ban thường vụ quốc hội + Trao giải thưởn...
 • 1
 • 8 tháng trước

07:49

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 14/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Chuyện thầm kínANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 14/10/2018 | ANTV - Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Giám đốc CA tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc - Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 3 - Sát nhậ...
 • 7
 • 8 tháng trước

16:15

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 11/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | An Ninh 24h | 18h00 Trên Antv | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

AN NINH 24H | 18H00 TRÊN ANTV | Chuyện thầm kínANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 11/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ NỘI DUNG : + Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ATGT những tháng cuố...
 • 2
 • 8 tháng trước

10:24

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 10/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Chuyện thầm kínANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 10/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ Bản tin có nhũng tin chính sau : + Học Viện An Ninh Nhân Dân Khai Giảng Năm Học Mới 2018 - 2019 + Cục quản...
 • 2
 • 8 tháng trước

08:35

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 09/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Chuyện thầm kínANTV - Truyền hình Công an Nhân dânANTV | Thời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 09/10/2018 ✯✯✯✯ NỘI DUNG : + Phú Thọ: Bắt đối tượng mua bán, vận chuyển 7 bánh Heroin + Băt đối tượng mua bán trái phép gầ...
 • 1
 • 8 tháng trước

07:09

Thời Sự An Ninh | Tin Tức Việt Nam 24h | Tin Nóng An Ninh Mới Nhất Ngày 08/10/2018 | Antv | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Chuyện thầm kínANTV - Truyền hình Công an Nhân dânThời sự an ninh | Tin tức Việt Nam 24h | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 08/10/2018 | ANTV ✯✯✯✯ Những nội dung chính có trong chương trình: + Thành lập Đảng bộ cục công tác Đảng và công tác chính trị nh...
 • 5
 • 9 tháng trước

15:18

Bản Tin 113 Online Cập Nhật Ngày 05.06.2018 - Tin Tức, Thời Sự Mới Nhất | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Chuyện thầm kínANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 5/6/2018 | Bản tin 113 Online cập nhật lúc 15h ngày 05.06.2018 Bản tin 113 Online cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất cả trong nước và quốc tế. ---------------- Các thông tin chính: - -...
 • 0
 • 1 năm trước

43:35

An Ninh 24h 04/6/2018 - Tin Tức, Thời Sự Mới Nhất | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 04/06/2018 | 18h00 Trên Antv | Chuyện Thầm Kín

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Chuyện thầm kín18H00 TRÊN ANTVANTV - Truyền hình Công an Nhân dânAn ninh 24h 04/6/2018 - Tin tức, thời sự mới nhất 24 giờ qua. Chương trình thời sự An ninh 24h phát trực tiếp lúc 17h30 trên Truyền hình Công an Nhân dân, phát lại trên antv youtube lúc ...
 • 0
 • 1 năm trước

07:21

“bão Truyền Thông” Minh Tiệp Bạo Hành Em Vợ Đã Đi Quá Giới Hạn | An Ninh Toàn Cảnh 02/06/2018 | Góc Nhìn Chuyên Gia | Looloo Kids - Nursery Rhymes And Children's Songs

AN NINH TOÀN CẢNH

LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs | 2/6/2018 | GÓC NHÌN CHUYÊN GIAAN NINH TOÀN CẢNH | 02/06/2018 | “Bão truyền thông” Minh Tiệp bạo hành em vợ đã đi quá giới hạn. Chỉ trong vài ngày, nghi vấn "bạo hành em vợ" của MC Minh Tiệp đã bùng nổ...
 • 0
 • 1 năm trước

07:43

Nhận Diện Tội Phạm | Camera Giấu Kín | Antv | Tài Xế Grab Hỏi Bé Gái: Chú Sờ Vào Silip Được Không? 02/06/2018

Tin Tuc

Nhận Diện Tội Phạm | Camera Giấu Kín | ANTV | 02/06/2018 | Tài xế grab hỏi bé gái "chú sờ vào silip được không" là lời kể vạch trần bộ mặt của tài xế Grab bị tố quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi. Trong khi kẻ phạm tội chỉ bị xử phạt 200.000 đồng. ------...
 • 35
 • 1 năm trước

08:06

Nhận Diện Tội Phạm | Camera Giấu Kín | Antv | Thủ Đoạn Lừa Uống Thuốc Hướng Thần “bẫy Tình”, Đoạt Tiền 01/06/2018

Tin Tuc

Nhận Diện Tội Phạm | Camera Giấu Kín | ANTV | 01/06/2018 | Thứ thuốc mà các đối tượng dùng để đầu độc nạn nhân rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống thần kinh trung ương, não bộ, không điều khiển được hành vi, nếu cho quá liều lượng sẽ khiến ...
 • 4
 • 1 năm trước