Tìm thấy 135 kết quả

VIDEO

01:09

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 5: Hoàng Thi Thơ - Mối Tình Xa Xôi | Trailer | Thvl Giải Trí 22/09/2018

THVL Giải Trí

TrailerTHVL Giải Trí | 22/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được...
 • 0
 • Hôm qua

10:48

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[4]: Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở - Thu Hằng | Thvl Giải Trí 21/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 21/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 1
 • 2 ngày trước

09:03

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[2]: Vòng Nhẫn Cưới - Nguyễn Ngọc Sơn | Thvl Giải Trí 21/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 21/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 0
 • 2 ngày trước

10:31

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[6]: Chuyến Xe Lam Chiều - Phương Trang | Thvl Giải Trí 21/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 21/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 1
 • 2 ngày trước

08:15

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[3]: Không Giờ Rồi - Hồng Gấm | Thvl Giải Trí 20/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 20/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 6
 • 3 ngày trước

09:29

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[1]: Gõ Cửa Trái Tim - Phan Ngọc Luân | Thvl Giải Trí 20/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 20/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 7
 • 3 ngày trước

10:57

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[5]: Đêm Lang Thang - Khắc Minh | Thvl Giải Trí 20/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 20/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 4
 • 3 ngày trước

01:14

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4: Vinh Sử - Tình Như Cánh Diều Bay | Trailer | Thvl Giải Trí 17/09/2018

THVL Giải Trí

TrailerTHVL Giải Trí | 17/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được...
 • 45
 • 6 ngày trước

10:07

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[6]: Hồi Tưởng - Phan Ngọc Luân | Thvl Giải Trí 14/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 14/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 7
 • 8 ngày trước

10:21

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[4]: Nếu Anh Đừng Hẹn - Khắc Minh | Thvl Giải Trí 14/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 14/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 2
 • 8 ngày trước

09:02

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[5]: Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao - Hồng Gấm | Thvl Giải Trí 14/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 14/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 2
 • 8 ngày trước

12:45

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[1]: Biển Dâu - Phương Trang | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 6
 • 9 ngày trước

06:50

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[2]: Tuyết Lạnh - Thu Hằng | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 21
 • 9 ngày trước

06:03

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[3]: Ngang Trái - Nguyễn Ngọc Sơn | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 18
 • 9 ngày trước

03:04

Thvl | Thu Hằng Mạnh Mẽ Buông Bỏ Cuộc Tình Muộn Màng Trách Người "sao Yêu Mà Không Nói" | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Sao nối ngôi - Phiên bản thiếu nhi đã trở lại với những tài năng nhỏ tuổi đầy hồn nhiên và sáng tạo không ngờ: Tô Anh Thư, Phạm Y Bình, Minh Nhật - Minh Quang, Khánh Vy, Bùi Gia Bảo, Đặng Khả Hân. Những màn trình diễn vô cùn...
 • 6
 • 9 ngày trước

01:58

Thvl | Phan Ngọc Luân Vào Vai Nhạc Sĩ Lê Dinh Ngọt Xớt Lấy Lòng Người Xem | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 6
 • 9 ngày trước

02:39

Thvl | Thầy Giáo Điển Trai Khắc Minh Bị Học Trò Chọc Ghẹo Nên Phải Khai Hết Chuyện Tình Cảm Ngày Xưa | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Sao nối ngôi - Phiên bản thiếu nhi đã trở lại với những tài năng nhỏ tuổi đầy hồn nhiên và sáng tạo không ngờ: Tô Anh Thư, Phạm Y Bình, Minh Nhật - Minh Quang, Khánh Vy, Bùi Gia Bảo, Đặng Khả Hân. Những màn trình diễn vô cùn...
 • 1
 • 9 ngày trước

01:16

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3: Lê Dinh - Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao | Trailer | Thvl Giải Trí 10/09/2018

THVL Giải Trí

TrailerTHVL Giải Trí | 10/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được...
 • 86
 • 12 ngày trước

09:45

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 2[3]: Bài Ca Người Kỹ Nữ - Hồng Gấm | Thvl Giải Trí 07/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 7/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở...
 • 33
 • 15 ngày trước

09:55

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 2[2]: Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình - Khắc Minh | Thvl Giải Trí 07/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 7/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở...
 • 13
 • 15 ngày trước

11:19

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 2[1]: Qua Cơn Mê - Phan Ngọc Luân | Thvl Giải Trí 07/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 7/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở...
 • 17
 • 15 ngày trước

10:05

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 2[4]: Em Vẫn Hoài Yêu Anh - Thu Hằng | Thvl Giải Trí 06/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 6/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở...
 • 41
 • 16 ngày trước

05:03

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 2[6]: Ngày Vui Qua Mau - Nguyễn Ngọc Sơn | Thvl Giải Trí 06/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 6/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở...
 • 31
 • 16 ngày trước

06:12

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 2[5]: Ngày Đá Đơm Bông - Phương Trang | Thvl Giải Trí 06/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 6/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở...
 • 26
 • 16 ngày trước

01:17

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 2: Nhật Ngân - Giọt Lệ Cho Tình Xưa | Trailer | Thvl Giải Trí 04/09/2018

THVL Giải Trí

TrailerTHVL Giải Trí | 4/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được ...
 • 98
 • 18 ngày trước

04:48

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 1[3]: Anh Hãy Về Đi - Thu Hằng | Thvl Giải Trí 31/08/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 31/8/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 29
 • 22 ngày trước

05:00

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 1[2]: Lại Nhớ Người Yêu - Khắc Minh | Thvl Giải Trí 31/08/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 31/8/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 20
 • 22 ngày trước

05:01

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 1[4]: Nhớ Người Yêu - Phan Ngọc Luân | Thvl Giải Trí 31/08/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 31/8/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 24
 • 22 ngày trước

06:38

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 1[6]: Yêu Lầm - Hồng Gấm | Thvl Giải Trí 30/08/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải TríNgười kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở đưa khán giả ...
 • 50
 • 23 ngày trước

05:01

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 1[7]: Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non - Nguyễn Ngọc Sơn | Thvl Giải Trí 30/08/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải TríNgười kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở đưa khán giả ...
 • 57
 • 23 ngày trước

03:48

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 1[1]: Hoàng Tử Trong Mơ - Nam Cường | Thvl Giải Trí 30/08/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải TríNgười kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở đưa khán giả ...
 • 30
 • 23 ngày trước

04:23

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 1[5]: Mất Nhau Rồi - Phương Trang | Thvl Giải Trí 30/08/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải TríNgười kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở đưa khán giả ...
 • 22
 • 23 ngày trước

02:36

Thvl | Nhạc Sĩ Giao Tiên Cười Hạnh Phúc Khi Xem Màn Tái Hiện Chuyện Tình Của Mình Năm Xưa | Thvl Giải Trí 30/08/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải TríNgười kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở đưa khán giả ...
 • 1
 • 23 ngày trước

09:13

Thvl | Người Kể Chuyện Tình – Tập 12[5]: Lk Linh Hồn Tượng Đá - Nam Cường, Phú Quí, Thúy Huyền | Thvl Giải Trí 09/02/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 09/02/2018 | Hãy cùng lắng nghe các ca sĩ Nam Cường, Thúy Huyền, Nguyễn Phú Quí, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Thu Trang kể lại cuộc đời và âm nhạc của các nhạc sĩ danh tiếng bằng những câu chuyện tình, những bản tình ca bất hủ trong chương ...
 • 109
 • 8 tháng trước