Tìm thấy 192 kết quả

VIDEO

13:44

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 6[5]: Riêng Một Góc Trời - Khắc Minh | Thvl Giải Trí 12/10/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 12/10/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần g...
 • 3
 • 4 ngày trước

09:54

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 6[4]: Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng - Thu Hằng | Thvl Giải Trí 12/10/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 12/10/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần g...
 • 3
 • 4 ngày trước

13:42

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 6[3]: Bản Tình Cuối - Nguyễn Ngọc Sơn | Thvl Giải Trí 12/10/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 12/10/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần g...
 • 3
 • 4 ngày trước

11:42

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 6[1]: Áo Lụa Hà Đông - Phan Ngọc Luân | Thvl Giải Trí 11/10/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 11/10/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần g...
 • 12
 • 5 ngày trước

12:59

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 6[2]: Giọt Nước Mắt Ngà - Hồng Gấm | Thvl Giải Trí 11/10/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 11/10/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần g...
 • 10
 • 5 ngày trước

01:14

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 6: Ngô Thụy Miên - Một Góc Trời Riêng | Trailer | Thvl Giải Trí 02/10/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 2/10/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 92
 • 13 ngày trước

01:00

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 5: Hoàng Thi Thơ - Mối Tình Xa Xôi | Trailer | Thvl Giải Trí 25/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 25/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 144
 • 20 ngày trước

10:48

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[4]: Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở - Thu Hằng | Thvl Giải Trí 21/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 21/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 7
 • 24 ngày trước

09:03

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[2]: Vòng Nhẫn Cưới - Nguyễn Ngọc Sơn | Thvl Giải Trí 21/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 21/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 7
 • 24 ngày trước

10:31

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[6]: Chuyến Xe Lam Chiều - Phương Trang | Thvl Giải Trí 21/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 21/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 7
 • 24 ngày trước

08:15

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[3]: Không Giờ Rồi - Hồng Gấm | Thvl Giải Trí 20/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 20/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 11
 • 25 ngày trước

09:29

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[1]: Gõ Cửa Trái Tim - Phan Ngọc Luân | Thvl Giải Trí 20/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 20/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 13
 • 25 ngày trước

10:57

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4[5]: Đêm Lang Thang - Khắc Minh | Thvl Giải Trí 20/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 20/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 8
 • 25 ngày trước

01:14

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 4: Vinh Sử - Tình Như Cánh Diều Bay | Trailer | Thvl Giải Trí 17/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 17/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 62
 • 28 ngày trước

10:07

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[6]: Hồi Tưởng - Phan Ngọc Luân | Thvl Giải Trí 14/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 14/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 20
 • 1 tháng trước

10:21

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[4]: Nếu Anh Đừng Hẹn - Khắc Minh | Thvl Giải Trí 14/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 14/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 4
 • 1 tháng trước

09:02

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[5]: Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao - Hồng Gấm | Thvl Giải Trí 14/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 14/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 7
 • 1 tháng trước

12:45

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[1]: Biển Dâu - Phương Trang | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 7
 • 1 tháng trước

06:03

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[3]: Ngang Trái - Nguyễn Ngọc Sơn | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 33
 • 1 tháng trước

06:50

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3[2]: Tuyết Lạnh - Thu Hằng | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 31
 • 1 tháng trước

03:04

Thvl | Thu Hằng Mạnh Mẽ Buông Bỏ Cuộc Tình Muộn Màng Trách Người "sao Yêu Mà Không Nói" | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Sao nối ngôi - Phiên bản thiếu nhi đã trở lại với những tài năng nhỏ tuổi đầy hồn nhiên và sáng tạo không ngờ: Tô Anh Thư, Phạm Y Bình, Minh Nhật - Minh Quang, Khánh Vy, Bùi Gia Bảo, Đặng Khả Hân. Những màn trình diễn vô cùn...
 • 8
 • 1 tháng trước

01:58

Thvl | Phan Ngọc Luân Vào Vai Nhạc Sĩ Lê Dinh Ngọt Xớt Lấy Lòng Người Xem | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 7
 • 1 tháng trước

02:39

Thvl | Thầy Giáo Điển Trai Khắc Minh Bị Học Trò Chọc Ghẹo Nên Phải Khai Hết Chuyện Tình Cảm Ngày Xưa | Thvl Giải Trí 13/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 13/9/2018 | Sao nối ngôi - Phiên bản thiếu nhi đã trở lại với những tài năng nhỏ tuổi đầy hồn nhiên và sáng tạo không ngờ: Tô Anh Thư, Phạm Y Bình, Minh Nhật - Minh Quang, Khánh Vy, Bùi Gia Bảo, Đặng Khả Hân. Những màn trình diễn vô cùn...
 • 1
 • 1 tháng trước

01:16

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 – Tập 3: Lê Dinh - Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao | Trailer | Thvl Giải Trí 10/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 10/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần gi...
 • 115
 • 1 tháng trước

09:45

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 2[3]: Bài Ca Người Kỹ Nữ - Hồng Gấm | Thvl Giải Trí 07/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 7/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở...
 • 54
 • 1 tháng trước

09:55

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 2[2]: Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình - Khắc Minh | Thvl Giải Trí 07/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 7/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở...
 • 24
 • 1 tháng trước

11:19

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 2[1]: Qua Cơn Mê - Phan Ngọc Luân | Thvl Giải Trí 07/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 7/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở...
 • 23
 • 1 tháng trước

02:59

Người Kể Chuyện Tình 2018 | Tập 2 Nhật Ngân: Câu Chuyện Thật Đằng Sau Nhạc Phẩm "bài Ca Người Kỹ Nữ" | Jet Entertainment 07/09/2018

JET Entertainment

JET Entertainment | 7/9/2018 | Người Kể Chuyện Tình 2018 | Tập 2 Nhật Ngân: Câu chuyện thật đằng sau nhạc phẩm "Bài ca người kỹ nữ" #nguoikechuyentinh #honggam #baicanguoikynu #jetstudio #nkct #bolero #music ► Subscribe youtube Jet Studio: https://www...
 • 49
 • 1 tháng trước

10:05

Thvl | Người Kể Chuyện Tình Mùa 2 - Tập 2[4]: Em Vẫn Hoài Yêu Anh - Thu Hằng | Thvl Giải Trí 06/09/2018

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 6/9/2018 | Người kể chuyện tình - Chương trình âm nhạc đầy hấp dẫn kể lại cuộc đời của những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng qua những câu chuyện tình đã trở lại với mùa thứ hai. Những câu chuyện lần đầu được kể, những trang đời được lần giở...
 • 56
 • 1 tháng trước