Tìm thấy 12 kết quả

VIDEO

01:48

Vtc14 - Thời Tiết - Môi Trường & Đời Sống | Vtc14_sở Hữu Bất Hợp Pháp 271 Tác Phẩm Của Pablo Picasso- 1 Người Thợ Điện Phải Ra Tòa 12/02/2015

VTC14 - Thời tiết - Môi trường & Đời sống

| | VTC14 - Thời tiết - Môi trường & Đời sống | 12/02/2015 | (Truyền hình VTC14) - Cơ quan đấu tranh chống vận chuyển các sản phẩm văn hóa của Pháp (OCBC) đã thu giữ 271 tác phẩm của danh họa nổi tiếng Picasso và người thợ điện sở hữu những bức tranh...
  • 0
  • 4 năm trước