Tìm thấy 11 kết quả

VIDEO

03:52

Đi Để Trở Về 3 (cover) | Sẽ Hứa Đi Cùng Nhau | Fanny X Hữu Nhân X Acousoul | Fanny Trần 07/01/2019

Fanny Trần

7/1/2019 | Cùng bé khai phát súng đầu năm với quả MV cover được đầu tư siu chất lượng cùng anh Nhân và AcouSouls nhé 🔥🔥🔥 2018 đã qua rồi, nhưng các cậu phải hứa đi cùng bé đến hết 2019 này luôn nhé 🦄🦄🦄 #DiDeTroVe #SeHuaDiCungNhau #BitisHunter Li...
  • 3
  • 3 tháng trước