Tìm thấy 2 kết quả

VIDEO

00:52

Vtc14 - Thời Tiết - Môi Trường & Đời Sống | Vtc14_tct Sông Đà Muốn Đầu Tư Mở Rộng Hầm Đường Bộ Qua Đèo Ngang 02/07/2015

VTC14 - Thời tiết - Môi trường & Đời sống

| | VTC14 - Thời tiết - Môi trường & Đời sống | 02/07/2015 | (Truyền hình VTC14) - TCT Sông Đà muốn đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang Tổng công ty Sông Đà vừa có đề xuất xây dựng mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang với tổng mức đầu tư hơn 900 ...
  • 0
  • 3 năm trước