01:11

Vụ 50 Tỷ Bốc Hơi: Một Khách Hàng Đã Nhận 9,2 Tỷ Tạm Ứng Của Eximbank | Tin Nóng Thời Sự Hàng Ngày | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân 08/05/2018

ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

TIN NÓNG THỜI SỰ HÀNG NGÀY | ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 08/05/2018 | Vụ 50 tỷ bốc hơi: Một khách hàng đã nhận 9,2 tỷ tạm ứng của Eximbank. Sau thời gian thương lượng, một khách hàng mất 10,6 tỷ đồng trong vụ "50 tỷ tiết kiệm bốc hơi", đã nhậ...
  • 1
  • 10 tháng trước