26:11

Thvl Tổng Hợp | An Ninh Thế Giới | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Lừa Đảo Xin Việc Làm: Chiêu Thức Cũ, Nạn Nhân Mới - An Ninh Với Cuộc Sống 29/08/2016

An Ninh Thế Giới

THVL Tổng Hợp | An Ninh Thế Giới | ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 29/08/2016 | Lừa đảo xin việc làm: Chiêu thức cũ, nạn nhân mới - An ninh với cuộc sống. Trong những năm qua, thực trạng lừa đảo dưới hình thức xin việc làm diễn ra khá phổ biến. L...
  • 1
  • 3 năm trước

02:09

Thvl Tổng Hợp | An Ninh Thế Giới | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | "định Vị" Tài Nguyên Nước Việt Nam: Dồi Dào Nhưng... Vẫn Thiếu 20/08/2015

An Ninh Thế Giới

THVL Tổng Hợp | An Ninh Thế Giới | ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 20/08/2015 | Thời sự trong nước: Nước là tài nguyên quý giá của Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Thế nhưng tài nguyên này lại được phân bổ không đồng đều tại Việt Na...
  • 4
  • 4 năm trước

24:35

Thvl Tổng Hợp | An Ninh Thế Giới | Antv - Truyền Hình Công An Nhân Dân | Oan Khuất Cựu Quân Nhân 30 Năm Mang Danh “phản Quốc” – Điều Tra Qua Thư Khán Giả 18/11/2016

An Ninh Thế Giới

THVL Tổng Hợp | An Ninh Thế Giới | ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân | 18/11/2016 | Oan khuất cựu quân nhân 30 năm mang danh “phản quốc” – Điều tra qua thư khán giả. Có những người tưởng chừng may mắn khi sống sót qua cuộc chiến tranh vệ quốc lại phả...
  • 1
  • 3 năm trước