01:25

Thiên Đường Ẩm Thực 3 | Tập 15: Salad Rong Biển | Tinh Hoa Ẩm Thực Phương Đông

DIEN QUAN Food & Lifestyle/ Ẩm thực & Cuộc sống.

thien duong am thuc, thien duong am thuc tap 15, thiên đường ẩm thực, thiên đường ẩm thực tập 15 Thiên đường ẩm thực tập 15 full, chủ đề "Ẩm thực phương Đông" với sự tham gia Thanh Duy, Tronie Ngô, Đại Nhân, Mia, Việt My, Bảo Uyên. Thiên Đường Ẩm Thự...
  • 1
  • 1 năm trước

01:15

Thiên Đường Ẩm Thực 3 | Tập 15: Rong Biển Cuốn Chiên | Tinh Hoa Ẩm Thực Phương Đông

DIEN QUAN Food & Lifestyle/ Ẩm thực & Cuộc sống.

thien duong am thuc, thien duong am thuc tap 15, thiên đường ẩm thực, thiên đường ẩm thực tập 15 Thiên đường ẩm thực tập 15 full, chủ đề "Ẩm thực phương Đông" với sự tham gia Thanh Duy, Tronie Ngô, Đại Nhân, Mia, Việt My, Bảo Uyên. Thiên Đường Ẩm Thự...
  • 1
  • 1 năm trước