02:25

Mùa 2 | Yeah1tv | Ca Sĩ Giấu Mặt - Hidden Singer | Ca Sĩ Giấu Mặt Ss 2 I Tập 8 I 13/11/2016 I Ca Sĩ Lương Bích Hữu I Phần 12 15/11/2016

CA SĨ GIẤU MẶT - HIDDEN SINGER

MÙA 2 | YEAH1TV | 15/11/2016 | | CA SĨ GIẤU MẶT - HIDDEN SINGER | | [Ca sĩ giấu mặt ss 2; Trích phần 12; Tập 8; 13/11/2016; Ca sĩ Lương Bích Hữu] Link Playlist Tổng hợp các phần Ca Sĩ Giấu Mặt ss2 - Tập 8 - Lương Bích Hữu: https://goo.gl/3fV1PX Subsc...
  • 1
  • 2 năm trước

06:56

Mùa 2 | Yeah1tv | Ca Sĩ Giấu Mặt - Hidden Singer | Ca Sĩ Giấu Mặt Ss 2 I Tập 12 I 11/12/2016 I Ca Sĩ Nam Cường I Phần 11 13/12/2016

CA SĨ GIẤU MẶT - HIDDEN SINGER

MÙA 2 | YEAH1TV | 13/12/2016 | | CA SĨ GIẤU MẶT - HIDDEN SINGER | | [Ca sĩ giấu mặt ss 2; Trích phần 11; Tập 12; 12/12/2016; Ca sĩ Nam Cường] Link Playlist Tổng hợp các phần Ca Sĩ Giấu Mặt ss2 - Tập 12 - Nam Cường : https://goo.gl/S4ZyXs Subscribe kê...
  • 1
  • 2 năm trước