14:08

Truyền Hình Đồng Tháp | Chuyên Mục - Tọa Đàm | Hgtv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang | Học Bổng Adc - 28/3/2018 28/03/2018

Truyền hình Hậu Giang

Truyền Hình Đồng Tháp | Chuyên mục - Tọa đàm | HGTV | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang | 28/03/2018 | * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuyển động Đông Tây [11:30]: https://goo.gl/75V2w5 - Tin tức Mekong...
 • 1
 • 1 năm trước

14:58

Chuyện Học Ở Lung Ngọc Hoàng | Học Bổng Adc - 25/7/2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang 25/07/2018 | Chuyên Mục - Tọa Đàm Hgtv

Truyền hình Hậu Giang

Chuyên mục - Tọa đàm HGTVĐài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang | 25/7/2018 | * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuyển động Đông Tây [11:30]: https://goo.gl/75V2w5 - Tin tức Mekong [18:30]: https://goo.gl/Taixq...
 • 1
 • 10 tháng trước

16:41

Thị Trường Cá Giống Bắt Đầu Sôi Động | Bản Tin Kinh Tế Nông Nghiệp - 02/8/2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang 02/08/2018 | Chuyên Mục - Tọa Đàm Hgtv

Truyền hình Hậu Giang

Chuyên mục - Tọa đàm HGTVĐài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang | 2/8/2018 | * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuyển động Đông Tây [11:30]: https://goo.gl/75V2w5 - Tin tức Mekong [18:30]: https://goo.gl/Taixqq...
 • 4
 • 10 tháng trước

14:19

Giăng Lưới Bắt Cá Lòng Tong Độc Chiêu Ở Miền Tây | Bản Tin Kinh Tế Nông Nghiệp - 4/5/2018 | Chuyên Mục - Tọa Đàm Hgtv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang 04/05/2018

Truyền hình Hậu Giang

Chuyên mục - Tọa đàm HGTV | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang | 04/05/2018 | Giăng lưới bắt cá lòng tong độc chiêu ở miền Tây | BẢN TIN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - 4/5/2018 * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuy...
 • 0
 • 1 năm trước

15:01

Độc Chiêu Bắt Cá Rô Bằng Xà Di Mùa Nước Nổi | Bản Tin Kinh Tế Nông Nghiệp - 19/8/2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang 19/08/2018 | Chuyên Mục - Tọa Đàm Hgtv

Truyền hình Hậu Giang

Chuyên mục - Tọa đàm HGTVĐài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang | 19/8/2018 | * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuyển động Đông Tây [11:30]: https://goo.gl/75V2w5 - Tin tức Mekong [18:30]: https://goo.gl/Taixq...
 • 3
 • 9 tháng trước

14:25

Nguồn Gốc Hội Thánh Của Đức Chúa Trời | Bóng Thời Gian - 4/5/2018 | Chuyên Mục - Tọa Đàm Hgtv | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang 04/05/2018

Truyền hình Hậu Giang

Chuyên mục - Tọa đàm HGTV | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang | 04/05/2018 | * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuyển động Đông Tây [11:30]: https://goo.gl/75V2w5 - Tin tức Mekong [18:30]: https://goo.gl/T...
 • 1
 • 1 năm trước

13:56

Độc Đáo Mô Hình Dụ Cá Trên Đồng Của Lão Nông Miền Tây | Bản Tin Kinh Tế Nông Nghiệp - 17/6/2018 | Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu Giang 17/06/2018 | Chuyên Mục - Tọa Đàm Hgtv

Truyền hình Hậu Giang

Chuyên mục - Tọa đàm HGTVĐài Phát Thanh - Truyền Hình Hậu GiangĐộc đáo mô hình dụ cá trên đồng của lão nông miền Tây | BẢN TIN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - 17/6/2018 * CÁC BẢN TIN TRỰC TIẾP: - Tin tức Đông Tây [6:00]: https://goo.gl/5uXUPs - Chuyển động Đông ...
 • 3
 • 11 tháng trước