03:51

Kings Of Leon - Use Somebody (official Video)

Music moods

Caleb Followill - hát chính của Kings of Leon, ban nhạc Rock Alternative của Mỹ - chia sẻ về "Use Somebody" : "Khi tôi viết I could use somebody, tôi cũng không biết rằng mình đang muốn nói về 1 ai đó hay về gia đình hay về Chúa. Tôi chỉ biết mìn...
  • 681
  • 3 năm trước