01:54

Các Màn Biểu Diễn | Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 2 | Yeah1tv | Ca Sĩ Giấu Mặt - Hidden Singer | Ca Sĩ Giấu Mặt Ss 2 | Tập 5 | Mãi Là Giấc Mơ - Phương Uyên | 23/10/2016 02/11/2016

CA SĨ GIẤU MẶT - HIDDEN SINGER

CÁC MÀN BIỂU DIỄN | YEAH1TV | 02/11/2016 | | CA SĨ GIẤU MẶT - HIDDEN SINGER | | [Ca sĩ giấu mặt mùa 2; Mãi là giấc mơ - Phương Uyên; Tập 5; 23/10/2016; Thanh Hà] Link Playlist Tổng hợp các phần Ca Sĩ Giấu Mặt ss2 - Tập 5 - Thanh Hà: https://goo.gl/8C...
  • 1
  • 2 năm trước