06:56

Ca Sĩ Giấu Mặt - Hidden Singer | Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 | Yeah1tv | Ca Sĩ Giấu Mặt | Mùa 3 | Tập 1 - Ngọc Sơn | Phần 4 29/05/2017

CA SĨ GIẤU MẶT - HIDDEN SINGER

YEAH1TV | 29/05/2017 | [Ca sĩ giấu mặt; Mùa 3; Tập 1; Ngọc Sơn; Phần 4] Link Playlist Tổng hợp các phần Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 1 - Danh ca Ngọc Sơn: https://goo.gl/FaE3Ke Click Subscribe kênh ngay: https://goo.gl/Qg3ZL8 --- CA SĨ GIẤU MẶT - Hidden ...
  • 2
  • 2 năm trước

02:57

Ca Sĩ Giấu Mặt - Hidden Singer | Yeah1tv | Ca Sĩ Giấu Mặt | Mùa 3 | Tập 14 | Minh Tuyết | Vòng 3 - Vầng Trăng Đêm Trôi - Phần 2 29/08/2017

CA SĨ GIẤU MẶT - HIDDEN SINGER

YEAH1TV | 29/08/2017 | [Ca sĩ giấu mặt; Mùa 3; Tập 14; Minh Tuyết; Vòng 3; Vầng trăng đêm trôi; Phần 2] Link Playlist Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 14 - Minh Tuyết: https://goo.gl/6rpJ4R Click Subscribe kênh ngay: https://goo.gl/Qg3ZL8 --- CA SĨ GIẤU MẶT ...
  • 1
  • 2 năm trước

01:36

Ca Sĩ Giấu Mặt | Mùa 3 | Tập 14 | Minh Tuyết | Vòng 4 - Mãi Là Người Đến Sau - Phần 1 | Ca Sĩ Giấu Mặt - Hidden Singer 29/08/2017

CA SĨ GIẤU MẶT - HIDDEN SINGER

29/8/2017 | [Ca sĩ giấu mặt; Mùa 3; Tập 14; Minh Tuyết; Vòng 4; Mãi là người đến sau; Phần 1] Link Playlist Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 3 - Tập 14 - Minh Tuyết: https://goo.gl/6rpJ4R Click Subscribe kênh ngay: https://goo.gl/Qg3ZL8 --- CA SĨ GIẤU MẶT - Hidden S...
  • 0
  • 2 năm trước