05:14

Mv Lyric | Tôi Đang Chờ Một Cuộc Chia Tay | Bá Vương Ft Ngọc Vi | Wepro Entertainment 15/08/2018 | Tập 10 (vòng Thao Trường) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1 | 功夫kungfu कुंग फू Phim Đỉnh

WEPRO Entertainment

Tập 10 (Vòng Thao Trường) | 功夫Kungfu कुंग फू Phim Đỉnh15/8/2018 | MV Lyric bài hát Tôi Đang Chờ Một Cuộc Chia Tay do Kai Đinh sáng tác lần đầu được debut on stage trên sân khấU THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1. Bài hát được trình bày bởi 2 thí sinh Ngọc Vi ...
  • 44
  • 3 tháng trước