Tdtu Internationalization | Quốc Tế Hóa

Ton Duc Thang University

More about TDTU International Integration:
http://international.tdtu.edu.vn/en

Subscribe to TDTU on YouTube: youtube.com/TDTUniversity

Follow TDTU
Website: www.tdtu.edu.vn
Facebook: fb.com/tonducthanguniversity
Brief story: https://spark.adobe.com/page/yIsg5/

---
Ton Duc Thang University is a public university. Established on September 24, 1997, TDTU has developed into one of the TOP 2 universities in Vietnam. At the beginning of 2018, TDTU officially became the first university in Vietnam with the rating of 4 out of 5 stars (QS Stars University Ratings)
  • 0
  • 24

Liên Kết Hợp Tác Quốc Tế

NEW OCEAN CHANNEL

New Ocean là công ty tư vấn du học quốc tế, là đại diện tuyển sinh uy tín của nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện trên thế giới. Nhằm tạo ra cầu nối đem đến môi trường học tập tốt nhất cho các bạn du học sinh
  • 0
  • 2