44:40

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 49 | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 27/08/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ27/8/2018 | Đón xem GẠO NẾP GẠO TẺ phát sóng lúc 21H tối THỨ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh truyền hình Giải Trí TV. #GạoNếpGạoTẻ #BộphimgiađìnhViệt2018 #GiảiTríTV 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mớ...
 • 366
 • 24 ngày trước

47:22

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 43 - Full| Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 13/08/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ13/8/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 43 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trê...
 • 110
 • 1 tháng trước

44:50

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 46 - Full| Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 20/08/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ20/8/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 46 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 810
 • 1 tháng trước

46:50

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 12 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 01/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ1/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 12 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trê...
 • 30
 • 19 ngày trước

43:13

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 22 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 11/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ11/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 22 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 10
 • 9 ngày trước

45:54

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 29 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 18/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ18/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 29 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 26
 • 3 ngày trước

46:15

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 51 - Full| Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 29/08/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ29/8/2018 | Đón xem GẠO NẾP GẠO TẺ phát sóng lúc 21H tối THỨ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh truyền hình Giải Trí TV. #GạoNếpGạoTẻ #BộphimgiađìnhViệt2018 #GiảiTríTV 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mớ...
 • 169
 • 22 ngày trước

44:40

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 26 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 17/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ17/9/2018 | 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trên hệ thống Giải Trí TV: ►Website: https://giaitritv.vn ►Fanpage: https://www.faceboo...
 • 22
 • 4 ngày trước

49:37

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 2 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 22/08/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ22/8/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 2 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trê...
 • 79
 • 29 ngày trước

44:38

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 19 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 10/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ10/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 19 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 33
 • 10 ngày trước

46:36

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 3 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 23/08/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ23/8/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 3 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trê...
 • 33
 • 28 ngày trước

46:02

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 13 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 02/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ2/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 13 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trê...
 • 35
 • 18 ngày trước

44:18

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 25 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 14/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ14/9/2018 | 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trên hệ thống Giải Trí TV: ►Website: https://giaitritv.vn ►Fanpage: https://www.faceboo...
 • 17
 • 7 ngày trước

46:05

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 53 - Full| Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 04/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ4/9/2018 | 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trên hệ thống Giải Trí TV: ►Website: https://giaitritv.vn ►Fanpage: https://www.facebook...
 • 730
 • 16 ngày trước

44:55

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 23 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 12/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ12/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 23 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 42
 • 8 ngày trước

42:50

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 56 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 11/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ [eng Sub] Gạo Nếp Gạo Tẻ ❖

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ [ENG SUB] GẠO NẾP GẠO TẺ ❖11/9/2018 | 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trên hệ thống Giải Trí TV: ►Website: https://giaitritv.vn ►Fanpage: https:/...
 • 412
 • 9 ngày trước

42:48

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 20 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 10/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ10/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 20 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 147
 • 10 ngày trước

42:48

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 21 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 10/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ10/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 21 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 11
 • 10 ngày trước

43:45

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 24 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 13/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ13/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 24 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 14
 • 7 ngày trước

47:29

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 14 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 04/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ4/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 14 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trê...
 • 119
 • 16 ngày trước

44:34

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 55 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 10/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ10/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 55 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H thứ 2; 3; 4 trên kênh Giải Trí TV 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xe...
 • 608
 • 10 ngày trước

46:57

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 4 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 24/08/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ24/8/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 4 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm trê...
 • 38
 • 27 ngày trước

43:21

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 47 - Full| Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 21/08/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ21/8/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 47 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh HTV2 thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 717
 • 1 tháng trước

44:04

🔴 Trực Tiếp | Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 30 - Full | Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 19/09/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ19/9/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 30 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 20
 • 2 ngày trước

46:32

Gạo Nếp Gạo Tẻ - Tập 45 - Full| Phim Gia Đình Việt 2018 | Giải Trí Tv 15/08/2018 | ❖ Phim Việt Mới ❖ Gạo Nếp Gạo Tẻ

Giải Trí TV

❖ PHIM VIỆT MỚI ❖ GẠO NẾP GẠO TẺ15/8/2018 | GẠO NẾP GẠO TẺ - TẬP 45 Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng lúc 21H trên kênh GTTV thứ 2, 3, 4 📣 Đừng quên subscribe để xem thật nhiều chương trình mới nhé! 🎈 Subscribe ngay: http://bit.ly/GiaiTriTVSubs Xem thêm tr...
 • 1.0K
 • 1 tháng trước