Hướng Dẫn Tập Thể Hình Căn Bản Giáo Án Tạ Free Weight - Cấp Trung Học Cơ Sở

TheHinhOnline

Sức mạnh - đẳng cấp- kích thước cơ bắp - và sự chuyên nghiệp Đó là tất cả những lợi ích mà các bài tập free weight mang lại cho chúng ta, với các bài tập này các bạn đã bước lên 1 tầng mới trong tòa tháp chặng đường thể hình của bạn. Đây là những động tác đòi hỏi kỹ thuật rất khó. Cũng chính vì lẽ đó chúng ta đã có 2 tháng đầu tiên tập luyện với selectorized và cardio cơ bản. Bây giờ từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 5 mọi chuyện khác đi rất nhiều, chúng ta tạm thời bỏ qua các bài tập selectorized trong mấy tháng này để tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực và thời gian để nắm vững hết những kỹ thuật free weight quan trọng để qua tháng thứ 6 chúng ta có thể thiết kế 1 lịch tập hoàn hảo với mục tiêu chúng ta đề ra trước đó. Nên nhớ chúng ta không thể nóng vội mà đốt cháy giai đoạn, chúng ta cần phải tập luyện thể hình 1 cách khoa học nhất, đến GYM với 1 động lực và quyết tâm cao nhất, những bài tập free weight khó nhất trong chương trình này là các bài Squats, Deadlift, Bench Press, Barbell Row, Pull up, Chin Up, Shoulders Press ... cũng là những bài tập compound quan trọng nhất đeo đuổi bạn suốt chặng đường tập luyện sau này. Giáo trình này có 7 phần khác nhau bao gồm: Tổng quan về free weight, sau đó đến 4 buổi tập trong tuần, cuối cùng là cardio và dinh dưỡng. Bạn nên đọc theo thứ tự này để có thể hiểu rõ. Chúc các bạn thành công và có những trải nghiệm thật tốt với giáo án này.
  • 0
  • 10