Nông Thôn Chuyển Động

3NTV

Nông thôn chuyển động là chương trình truyền hình phản ánh một cách sinh động những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội nông thôn thông qua những chuyện gần gũi, đời thường; những chân dung dung dị, cuốn hút; những vấn đề sinh kế sát sườn với cuộc sống nông dân trong bối cảnh đô thị hóa, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Xuyên suốt chương trình, người nông dân đứng ở vị trí trung tâm, dòng thông tin, sự kiện chuyển động quanh họ, xuất phát từ nhu cầu của họ, và có khi, họ trực tiếp tham gia vào quá trình thông tin đó, trực tiếp nói về câu chuyện của mình, về câu chuyện liên quan tới mình...
  • 13
  • 794