#604800 - Câu Chuyện Công Nghệ 3 Phút Tối Chủ Nhật

Zing.Công Nghệ

640800 là số giây trong một tuần
# là ký tự hashtag, nhằm lan truyền thông tin trên mạng xã hội

#604800 - Zing.Công nghệ muốn mang đến cho độc giả, mỗi tuần 1 câu chuyện thú vị khác nhau, liên quan đến những con số và nó được phản ánh gói gọn trong 3 phút.

Đây là 3 phút tối chủ nhật phiên bản 2 của chúng tôi.

Trân trọng!
  • 3
  • 4