11:39

Không Thể Nhịn Cười Khi Thập Tam Muội Thu Trang Tập Hát Opera Bằng Tiếng Ý 😂 | Bây Giờ Làm Sao 29/07/2018

BÂY GIỜ LÀM SAO

29/7/2018 | Không thể nhịn cười khi THẬP TAM MUỘI Thu Trang tập hát opera bằng tiếng Ý 😂 Nội dung: Chị mười ba Thu Trang hát opera bằng tiếng Ý khách đi đường bất ngờ. Không những thể, Thu Trang còn phải đi rửa chén, xin làm thuê kiếm tiền. ...
  • 0
  • 5 tháng trước