1:31:07

Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Cho Người Thất Tình Mới Chia Tay Hay Nhất 2018 13/05/2017 | Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn | Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn | Nhạc Trẻ Hay Nhất13/5/2017 | Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Cho Người Thất Tình Mới Chia Tay Hay Nhất 2018 Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl/rmgNec --------------------------------------
 • 2
 • 2 năm trước

1:31:52

Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 5 - Liên Khúc Nhạc Trẻ Thất Tình Làm Người Nghe Bật Khóc 2018 17/05/2018 | Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn17/5/2018 | Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 5 - Liên Khúc Nhạc Trẻ Thất Tình Làm Người Nghe Bật Khóc 2018 Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl/rmgNec Danh sách bài hát: Đừng Nói Yê...
 • 1
 • 9 tháng trước

1:05:47

Nghe Đi Rồi Khóc - 20 Ca Khúc Nhạc Tâm Trạng Buồn Hay Nhất 2018 - Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2018 | Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn 12/10/2018

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn | 12/10/2018 | Nghe Đi Rồi Khóc - 20 Ca Khúc Nhạc Tâm Trạng Buồn Hay Nhất 2018 - Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2018 Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl/rmgNec Danh sách bài hát Còn Đâu Y...
 • 56
 • 4 tháng trước

1:27:46

Thay Thế - Hồ Gia Hùng | Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Tâm Trạng Buồn Được Nghe Nhiều Nhất 2018 | Nhạc Trẻ Hay Nhất 21/09/2018 | Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô ĐơnNhạc Trẻ Hay Nhất | 21/9/2018 | #thaythe #hogiahung #nhactre Thay Thế - Hồ Gia Hùng | Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Tâm Trạng Buồn Được Nghe Nhiều Nhất 2018 Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl...
 • 13
 • 5 tháng trước

2:23:12

Nghe Đi Rồi Khóc Ngắm Hoa Lệ Rơi - Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Không Nên Nghe Khi Buồn 2018 | Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn | Nhạc Trẻ Hay Nhất 20/03/2018

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn | Nhạc Trẻ Hay Nhất | 20/3/2018 | Nghe Đi Rồi Khóc Ngắm Hoa Lệ Rơi - Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Không Nên Nghe Khi Buồn 2018 Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl/rmgNec Danh sách bài hát Qu...
 • 2
 • 11 tháng trước

2:22:55

Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2018 - 30 Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Vừa Nghe Đã Khóc Vào Đêm Giáng Sinh | Nghe Đi Rồi Khóc - Nhạc Dành Cho Những Người Thất Tình | Nhạc Trẻ Tuyển Chọn 08/12/2018

Nhạc Trẻ Tuyển Chọn

Nghe Đi Rồi Khóc - Nhạc Dành Cho Những Người Thất Tình | 8/12/2018 | Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2018 - 30 Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Vừa Nghe Đã Khóc Vào Đêm Giáng Sinh ---------------------------------------------------------------------------------------...
 • 0
 • 3 tháng trước

1:30:56

Top 20 Ca Khúc Tâm Trạng Buồn Hay Nhất - Liên Khúc Nhạc Trẻ Tuyển Chọn Hay Nhất 2018 | Nhạc Trẻ Hay Nhất 09/10/2018 | Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn | Tanner Fox

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn | Tanner FoxNhạc Trẻ Hay Nhất | 9/10/2018 | TOP 20 Ca Khúc Tâm Trạng Buồn Hay Nhất - Liên Khúc Nhạc Trẻ Tuyển Chọn Hay Nhất 2018 Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl/rmgNec Danh sách bà...
 • 15
 • 5 tháng trước

2:26:48

Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2018 - 30 Bài Hát Nhạc Trẻ Tâm Trạng Khiến Người Nghe Bật Khóc 2018 | Nghe Đi Rồi Khóc - Nhạc Dành Cho Những Người Thất Tình | Nhạc Trẻ Tuyển Chọn 24/11/2018

Nhạc Trẻ Tuyển Chọn

Nghe Đi Rồi Khóc - Nhạc Dành Cho Những Người Thất Tình | 24/11/2018 | Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2018 - 30 Bài Hát Nhạc Trẻ Tâm Trạng Khiến Người Nghe Bật Khóc 2018 ----------------------------------------------------------------------------------...
 • 6
 • 3 tháng trước

1:39:10

20 Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Tâm Trạng Không Nói Nên Lời - Bảng Xếp Hạng Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 11 2018 | Nghe Đi Rồi Khóc - Nhạc Dành Cho Những Người Thất Tình | Nhạc Trẻ Tuyển Chọn 02/11/2018

Nhạc Trẻ Tuyển Chọn

Nghe Đi Rồi Khóc - Nhạc Dành Cho Những Người Thất Tình | 2/11/2018 | 20 Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Tâm Trạng Không Nói Nên Lời - Bảng Xếp Hạng Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 11 2018 ----------------------------------------------------------------------------------...
 • 0
 • 4 tháng trước

1:26:57

Nghe Đi Rồi Khóc Nhá | Nhạc Buồn Cho Người Thất Tình Mới Chia Tay | Nghe Đi Cho Đời Bớt Khổ Đau 23/09/2017 | Nhạc Tâm Trạng Buồn - Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Nhất | Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nhạc Tâm Trạng Buồn - Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Nhất | Nhạc Trẻ Hay Nhất23/9/2017 | Nghe Đi Rồi Khóc Nhá | Nhạc Buồn Cho Người Thất Tình Mới Chia Tay | Nghe Đi Cho Đời Bớt Khổ Đau Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl/rmgNec -----------------------------...
 • 7
 • 1 năm trước

2:21:03

Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 4 - Những Bài Hát Nhạc Trẻ Tâm Trạng Giành Cho Người Cô Đơn 2018 | Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn 03/04/2018

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn | 3/4/2018 | Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 4 - Những Bài Hát Nhạc Trẻ Tâm Trạng Giành Cho Người Cô Đơn 2018 Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl/rmgNec Danh sách bài hát Giản Đơn Mộ...
 • 1
 • 11 tháng trước

1:33:30

Những Bài Hát Nhạc Trẻ Nên Nghe Khi Buồn - Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 9 2018 07/09/2018 | Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nghe Đi Rồi Khóc Nhé | Nhạc Tâm Trạng Buồn Cho Người Thất Tình Cô Đơn7/9/2018 | #nhacbuon #tamtrang #nhactre Những Bài Hát Nên Nghe Khi Buồn - Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 9 2018 Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl/rmgNec Danh sách bài hát Lời Xin L...
 • 4
 • 6 tháng trước

1:37:08

Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2018 - 20 Bài Hát Nhạc Trẻ Buồn Muốn Khóc Nghe Là Nghiện 2018 | Nghe Đi Rồi Khóc - Nhạc Dành Cho Những Người Thất Tình | Nhạc Trẻ Tuyển Chọn 10/11/2018

Nhạc Trẻ Tuyển Chọn

Nghe Đi Rồi Khóc - Nhạc Dành Cho Những Người Thất Tình | 10/11/2018 | Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2018 - 20 Bài Hát Nhạc Trẻ Buồn Muốn Khóc Nghe Là Nghiện 2018 ----------------------------------------------------------------------------------------...
 • 1
 • 3 tháng trước

1:29:58

20 Ca Khúc Nhạc Buồn Tâm Trạng Cho Người Thất Tình Hay Nhất 2017 - Nghe Đi Rồi Khóc 16/08/2017 | Nhạc Tâm Trạng Buồn - Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Nhất | Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nhạc Tâm Trạng Buồn - Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Nhất | Nhạc Trẻ Hay Nhất16/8/2017 | 20 Ca Khúc Nhạc Buồn Tâm Trạng Cho Người Thất Tình Hay Nhất 2017 - Nghe Đi Rồi Khóc Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl/rmgNec --------------------------------------
 • 7
 • 2 năm trước

2:20:22

Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 6 - 30 Bài Hát Nhạc Trẻ Buồn Nghe Đi Rồi Khóc Hay Nhất 2018 01/06/2018 | Nhạc Tâm Trạng Buồn - Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Nhất

Nhạc Trẻ Hay Nhất

Nhạc Tâm Trạng Buồn - Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Buồn Nhất1/6/2018 | Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 6 - 30 Bài Hát Nhạc Trẻ Buồn Nghe Đi Rồi Khóc Hay Nhất 2018 Đăng ký kênh ngay: https://goo.gl/rmgNec ------------------------ Danh sách bài hát: Nỗi ...
 • 1
 • 9 tháng trước