Album Ca Nhạc Phật Giáo: Cám Ơn Cuộc Đời - Hùng Thanh

PhapHanh

01. Mở Đầu: - bằng chữ tựa: Cám Ơn Cuộc Đời
02. Mẹ Từ Bi - sáng tác: Chúc Linh
03. Cảm Ơn Vô Thường - thơ: Thích Chân Tính, nhạc: Vũ Ngọc Toản
04. Về Chùa Sám Hối - thơ: Thích Chân Tính, nhạc: Vũ Ngọc Toản
05. Mãi Gọi Tên Cha Di Đà - sáng tác: Vũ Ngọc Toản
06. Lời Sám Nguyện - sáng tác: Chúc Linh
07. Kính Lạy Bồ Tát Quán Thế Âm - sáng tác: Chúc Linh
08. Quay Về - thơ: Thích Chân Tính, nhạc: Vũ Ngọc Toản
09. Hướng Về Cõi Tịnh - lời việt: Vũ Ngọc Toản
10. Trái Tim Người Việt Nam - sáng tác: Hùng Thanh
11. Bông Hồng Cài Áo - sáng tác: Phạm Thế Mỹ
12. Sinh Viên Thiện Nguyện - sáng tác: Vũ Ngọc Toản
13. Niệm Phật A Di Đà - biểu diễn: Hùng Thanh
  • 0
  • 13