03:08

Dairy Product Quality Improved In China 25/07/2017

CGTN

25/7/2017 | A newly-released report shows that Chinese dairy products have seen a remarkable improvement in both quality and safety levels. But many people still haven't forgotten the tainted milk scandal, which surfaced nine years ago, and their lack ...
  • 0
  • 1 năm trước

1:06:30

Khi Đàn Ông Mang Bầu | Tập 2 Full Hd: Xìn Ri, Song Giang Đồng Lòng Nhường Chiến Thắng Cho Kỳ Vĩ 31/05/2018

XEM.VN

31/05/2018 | Trong tập 2 của chương trính, các đội chơi đã trải qua 2 thử thách tương ứng với những thay đổi của người phụ nữ trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Những thử thách đòi hỏi các đội phải kết hợp giữa việc vận động thân thể lẫn trí óc. Đội nào ...
  • 46
  • 7 tháng trước

1:06:30

Khi Đàn Ông Mang Bầu | Tập 2 Full Hd: Xìn Ri, Song Giang Đồng Lòng Nhường Chiến Thắng Cho Kỳ Vĩ | Tập 2 Khi Đàn Ông Mang Bầu 2018 | Viva Network 31/05/2018

VIVA Network

Tập 2 Khi Đàn Ông Mang Bầu 2018 | 31/5/2018 | Trong tập 2 của chương trình, các đội chơi đã trải qua 2 thử thách tương ứng với những thay đổi của người phụ nữ trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Những thử thách đòi hỏi các đội phải kết hợp giữa việc vận đ...
  • 9
  • 7 tháng trước