04:14

[audio] 5. Khúc Xuân - Lam Trường

Lam Truong's Official Channel

Album Đi qua bốn mùa 10/2015 Sáng tác: Võ Thiện Thanh Lyrics: Sương long lanh rơi trên lá chiếc lá rung nhẹ rung nhẹ Nghe đâu đây trong thanh vắng bài ca chú dế nhỏ Con chim say mê hót ... ố ... líu ... líu lo Em say mê nâng câu hát ... ối ... a ôi ...
  • 1
  • 3 năm trước