Xe Xây Dựng | Gia Đình Ngón Tay | Construction Vehicles | Finger Family | Umi Uzi Vietnam | Umi Uzi Vietnam - Nhac Thieu Nhi Hay Nhất 02/03/2019

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 02/03/2019

Chuyên mục: Giải trí

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Umi Uzi Vietnam - nhac thieu nhi hay nhất | 2/3/2019 | "Gia đình ngón tay" (đôi khi được gọi là "Ngón tay bố") là một trong những vần thơ phổ biến về ngón tay với một gia đình trên đó có ngón tay Daddy là ngón tay cái / ngón tay thứ nhất, Ngón tay mẹ là ngón tay thứ hai, Ngón tay Anh là ngón tay thứ ba , Ngón tay chị làm ngón thứ tư và Ngón tay bé làm ngón thứ năm.

Visit our website http://www.uspstudios.co/ for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

Bob The Train App - Download Now https://goo.gl/6euK1b

Bob the Train Plush Toys now available on Amazon. Buy yours today! Bob the Train Amazon Store: https://amzn.to/2PCeSDS
Đang tải