Tuyệt Thế Chiến Hồn Full - Th Adudio - Huyền Ảo | Cực Phẩm ...

0 lượt xem 37 video

Tuyệt Thế Chiến Hồn
Tác giả:
Cực Phẩm Yêu Nghiệt
Thể loại:
Huyền Ảo
Tình trạng:
Đang ra


Bình luận
Gia tộc thiếu chủ, trời sinh phế hồn, ở nhờ số trời run rủi, thức tỉnh rồi Thái Cổ thần bí Chiến Thần chi hồn, từ đó về sau, một đường đột kích ngược, tình cờ gặp gỡ tiên tư mỹ nữ, nghiền ép Cửu Giới Thiên Tài, không chỗ nào không chiến, không chỗ nào chịu không nổi!

Thể loại: Giải trí

Kênh: TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Cập nhật lần cuối: 6 ngày trước

7:20:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 2 (c51 - 100): : Khen Thưởng Phong Phú - : Lệnh Bài Hiển Uy | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 16/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 16/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 6 ngày trước

8:45:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 1 (chương 1 - 50): Võ Hồn Thức Tỉnh - : Tiêu Lãnh | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tru Tiên tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gBcivRfkFOeSrUZvqILU8Fs ____________________________________________ N...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:29:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 36 (c1751 - 1800): Vạn Tầng Tiên Lâu - Họa Vô Đơn Chí | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:51:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 35 (c1701 - 1750): Ngang Luyện Mười Đạo - Đệ Tứ Tiên Vực | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

9:14:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 22 (c1051 - 1100): Thần Bí Bóng Đen - Long Đầu Phía Trên | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:18:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 8 (c351 - 400): : Một Cái Cự Tốt - Lảo Đảo | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:40:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 41 (c2001 - 2050): Một Người Cùng Chư Vương - Hạt Giống | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:49:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 39 (c1901 - 1950): Lộ Ra Ánh Sáng - Tiên Vực Bí Ẩn | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:33:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 38 (c1851 - 1900): Da Thú Sở Cầu Đồ Vật - Kháng Địch | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:44:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 37 (c1801 - 1850): Một Hồi Bi Kịch - Vô Tướng Cánh Cửa | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:14:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 34 (c1651 - 1700): Chư Yêu Thạch Trụ - Kinh Người Phô Trương | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:36:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 33 (c1601 - 1650): Huyền Bình Tiên Vực - 7 Long Cùng Múa | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:00:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 32 (c1551 - 1600): Vượt Thiên Đạo Thang - Cốt Ma Tiên Vương | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:42:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 30 (c1451 - 1500): Đến Tột Cùng Người Phương Nào - Chú Ý Cuộc Chiến | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:50:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 28 (c1351 - 1400): Băng Sơn Hóa Giải - Khoáng Thế Cuộc Chiến Dưới | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:37:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 27 (c1301 - 1350): Phi Hồng, Sử Ngang - Một Cô Gái | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:41:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 26 (c1251 - 1300): Tiền Bối, Thủ Hạ Lưu Tình - Tuyết Duyên Chi Hồ | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:59:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 25 (c1201 - 1250): Nói Giết Liền Giết - Tất Có Hậu Phúc | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:38:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 24 (c1151 - 1200): Qua Loa Chấm Dứt - Sát Cơ Giáng Lâm | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:33:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 23 (c1101 - 1150): Long Đầu Phía Trên - Giang Bích Lan Chi Tử | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:41:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 21 (c1001 - 1050): Giếng Cạn Vong Hồn - Giẫm Kim Lân, Trùng Thiên Lên | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:05:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 20 (c951 - 1000): Tranh Cướp Bí Thược - Câu Hồn Trì | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:46:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 19 (c901 - 950): Mở Miệng Uy Hiếp - Lật Lọng | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:58:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 18 (c851 - 900): Nhân Tộc Phong Phong Chủ - 'âm' Dương Đường Dịch | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:52:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 17 (c801 - 850): Long Uy Hạo 'đãng ' - 'hoa' Thị Bi Kịch | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:14:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 16 (c751 - 800): Chiến! - Nửa Đường Thành | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:02:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 15 (c701 - 750): Gió Chợt Nổi Lên, Quần Hùng Ra - Vũ Tổ Phản Loạn | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:47:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 14 (c651 - 700): Nghe Tin Mà Đến, Kẻ Thù Gặp Lại - Địa Cấp Thập Phẩm | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:06:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 13 (c601 - 650): Thái Tử Đăng Cơ - Tôn Giả Bảy Tầng, Thánh Giả Chi Mộ | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:56:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 7 (c301 - 350): : Toàn Thành Sôi Trào - : Lần Thứ Hai Áp Chế | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:04:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 12 (c551 - 600): Phiền Muộn Đại Đế - Xé Liệt Hư Không, Đại Điển Tổ Chức | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:09:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 11 (c501 - 550): Vô Hoa Quả, Thí Hồn Hỏa - Cánh Tay Trái Hiển Uy | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:02:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 10 (c451 - 500): Có Dám Hay Không - Khí Linh Rít Gào | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:01:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 9 (c401 - 450): Người Điên Tần Nam - Hung Hăng Nghiền Ép | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 15/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 15/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

6:56:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 6 (c251 - 300): : Thiên Kiêu Trợ Đột Phá - : Ác Mộng Bắt Đầu | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 14/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 14/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:22:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 4 (c151 - 200): : Làm Chói Lọi Trùng Thiên Lên - : Thần Đồng Đoạt Bảo | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 14/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 14/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước

7:36:58

Tuyệt Thế Chiến Hồn Tập 3 (c101 - 150): : Nam Cung Thành - : Một Lần Cuối Cùng | Th Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn 14/05/2019

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn | 14/5/2019 | Vào web để nghe mp3: http://thaudiotruyen.net Nghe full Tuyệt Thế Chiến Hồn tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwaWVpQ605gCA2vdA9g_rjZZcYwyQKuQz ____________________________________...
 • 0
 • 7 ngày trước
Đang tải thêm