Tui Là Tư Hậu | Hài Trấn Thành 2018

41 lượt xem 29 video

Thể loại: Giải trí

Kênh: TRẤN THÀNH TOWN

Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước

1:32:45

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Tui Là Tư Hậu Full Series | Hài Trấn Thành | Anh Đức, Diệu Nhi, Hải Triều, Bb Trần, Vỹ Dạ, Vinh Râu 20/04/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 20/04/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấ...
 • 167
 • 5 tháng trước

1:32:44

Tui Là Tư Hậu Full Series | Hài Trấn Thành | Anh Đức, Diệu Nhi, Hải Triều, Bb Trần, Vỹ Dạ, Vinh Râu | Hài Trấn Thành 2018 | Trấn Thành Town 20/04/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Hài Trấn Thành 2018 | TRẤN THÀNH TOWN | 20/04/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng,...
 • 0
 • 5 tháng trước

12:03

Hài Trấn Thành 2018 | Tui Là Tư Hậu - Tập 8: Tư Hậu Thuở Thiếu Thời | Trấn Thành, Hari Won, Tin Tin, Hữu Tín, Bé Nắng 17/02/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Hài Trấn Thành 2018 | 17/02/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấn Dũn...
 • 70
 • 7 tháng trước

00:30

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Tui Là Tư Hậu - Teaser Tập 8 | Trấn Thành, Hari Won, Tin Tin, Hữu Tín, Bé Nắng, An Khang, Ngân Chi 14/02/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 14/02/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấ...
 • 15
 • 7 tháng trước

02:09

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Liên Khúc Chửi Sấp Mặt Mashup | Trấn Thành Ft. Hải Triều | Minh Họa Anh Đức, Bb Trần, Thanh Vàng 13/02/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 13/02/2018 | Chào mừng bạn đến với Youtube chính thức được trực tiếp quản lý bởi MC Trấn Thành, những thành viên của gia đình TRAN THANH Official và METUB Network. Các bạn nhớ Subscribe, Like và Share để ủng hộ tinh thần cho ...
 • 6
 • 7 tháng trước

02:09

Fap Tv | Liên Khúc Chửi Sấp Mặt Mashup | Trấn Thành Ft. Hải Triều | Minh Họa Anh Đức, Bb Trần, Thanh Vàng 13/02/2018

TRẤN THÀNH TOWN

FAP TV | 13/02/2018 | Chào mừng bạn đến với Youtube chính thức được trực tiếp quản lý bởi MC Trấn Thành, những thành viên của gia đình TRAN THANH Official và METUB Network. Các bạn nhớ Subscribe, Like và Share để ủng hộ tinh thần cho Trấn Thành và nhận...
 • 0
 • 7 tháng trước

22:44

Fap Tv | Tui Là Tư Hậu | Tập 7 - Tư Hậu Đi Đoàn Phim | Trấn Thành, Anh Đức, Bb Trần, Hải Triều, Thanh Vàng 09/02/2018

TRẤN THÀNH TOWN

FAP TV | 09/02/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấn Dũng, Lê Minh Ng...
 • 1
 • 7 tháng trước

11:41

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Tui Là Tư Hậu | Tập 6 - Mối Tình Xưa | Trấn Thành - Vinh Râu Faptv - Lâm Vỹ Dạ - Hải Triều 07/02/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 07/02/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấ...
 • 13
 • 7 tháng trước

00:42

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Tui Là Tư Hậu - Teaser Tập 6 | Trấn Thành - Vinh Râu Faptv - Lâm Vỹ Dạ - Hải Triều 07/02/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 07/02/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấ...
 • 3
 • 7 tháng trước

07:05

Fap Tv | Tui Là Tư Hậu | Tập 5 - Tư Hậu Bắt Cướp | Trấn Thành - Tiến Luật - Dương Thanh Vàng - Tuấn Dũng 26/01/2018

TRẤN THÀNH TOWN

FAP TV | 26/01/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấn Dũng, Lê Minh Ng...
 • 10
 • 8 tháng trước

00:32

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Tui Là Tư Hậu - Teaser Tập 5 | Trấn Thành - Tiến Luật - Dương Thanh Vàng - Tuấn Dũng 25/01/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 25/01/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấ...
 • 12
 • 8 tháng trước

10:02

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Tui Là Tư Hậu | Tập 4 - Tư Hậu Đi Ngân Hàng | Trấn Thành - Lê Giang - Tuấn Kiệt 19/01/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 19/01/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấ...
 • 14
 • 8 tháng trước

14:09

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Tui Là Tư Hậu | Tập 3: Tư Hậu Tập Gym | Trấn Thành, Vinh Râu, Bb Trần, Hải Triều, Khả Như, Minh Kha 12/01/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 12/01/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấ...
 • 12
 • 8 tháng trước

14:09

Fap Tv | Tui Là Tư Hậu | Tập 3: Tư Hậu Tập Gym | Trấn Thành, Vinh Râu, Bb Trần, Hải Triều, Khả Như, Minh Kha 12/01/2018

TRẤN THÀNH TOWN

FAP TV | 12/01/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấn Dũng, Lê Minh Ng...
 • 0
 • 8 tháng trước

00:34

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Tui Là Tư Hậu - Teaser Tập 3 | Trấn Thành - Vinh Râu Faptv - Khả Như - Bb Trần - Hải Triều 09/01/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 09/01/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Tuấ...
 • 13
 • 8 tháng trước

08:42

Trong Trí Nhớ Của Anh | Fap Tv | Tui Là Tư Hậu | Tập 2: Tư Hậu Khám Bệnh | Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Kha | Trấn Thành Official 05/01/2018

TRẤN THÀNH TOWN

TRONG TRÍ NHỚ CỦA ANH | FAP TV | 05/01/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Hoàng Sơn, Lê Giang, Tiến Luật, Anh Đức, Diệu Nhi, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, BB Trần, Hải Triều, Vinh Râu, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Minh D...
 • 3
 • 9 tháng trước

00:29

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Tui Là Tư Hậu - Teaser Tập 2 | Trấn Thành - Đàm Vĩnh Hưng | Hài Trấn Thành 2018 03/01/2018

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 03/01/2018 | Với sự tham gia của các diễn viên : Hari Won, Mr Đàm Vĩnh Hưng, Tiến Luật, Diệu Nhi, BB Trần, Lê Giang, Anh Đức, Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Sơn, Vinh Râu faptv, Hải Triều, Khả Như, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Min...
 • 5
 • 9 tháng trước

13:04

Tuyển Tập Hài Trấn Thành | Tui Là Tư Hậu | Tập 1 - Tư Hậu Hẹn Hò | Trấn Thành - Diệu Nhi | Trấn Thành Official 2018 29/12/2017

TRẤN THÀNH TOWN

Tuyển tập hài Trấn Thành | 29/12/2017 | Với sự tham gia của các diễn viên : Hari Won, Mr Đàm Vĩnh Hưng, Tiến Luật, Diệu Nhi, BB Trần, Lê Giang, Anh Đức, Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Sơn, Vinh Râu faptv, Hải Triều, Khả Như, Hữu Tín, Tuấn Kiệt, Dương Thanh Vàng, Min...
 • 22
 • 9 tháng trước
Đang tải thêm