Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2

147 lượt xem 53 video

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2

Thể loại: Giải trí

Kênh: lady Drama

Cập nhật lần cuối: 4 tháng trước

17:17

Lôi Chân Tử Với Sức Mạnh Cánh Chim Thần Lợi Hại Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 22/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 22/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 9
 • 4 tháng trước

17:57

Tứ Đại Thánh Nhân Phá Chu Tiên Trận Của Thông Thiên Giáo Chủ✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 22/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 22/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 23
 • 4 tháng trước

12:00

Đánh Thông Thiên Giáo Chủ Và Khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn Cúi Đầu Là Ai✔️đắc Kỷ Trụ Vương | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | Lady Drama 22/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 22/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 13
 • 4 tháng trước

16:56

Nguyên Thủy Thiên Tôn Phá Chu Tiên Trận Của Thông Thiên Giáo Chủ✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 22/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 22/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 30
 • 4 tháng trước

24:22

Người Phá Ôn Tiên Trận Trảm Lử Nhạc Giải Cứu Khương Tử Nha Là Ai✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 22/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 22/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 8
 • 4 tháng trước

10:19

Lữ Nhạc Bày Ôn Tiên Trận Khiến Khương Tử Nha Bị Bắt Như Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 22/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 22/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 4
 • 4 tháng trước

13:09

Cái Kết Của Cửu Long Lử Nhạc Khi Đỡ Pháp Bảo Của Na Tra ✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 21/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 21/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 3
 • 4 tháng trước

15:33

Na Tra Đại Chiến Trả Thù Kẻ Dùng Pháp Bảo Đánh Mộc Tra✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 21/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 21/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 2
 • 4 tháng trước

19:26

Thông Thiên Giáo Chủ Bày Chu Tiên Trận Trảm Ngọc Hư Cung Vì Lý Do Này✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 21/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 21/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 5
 • 4 tháng trước

24:13

Khương Tử Nha Dùng Mưu Khiến Thông Thiên Giáo Chủ Trừng Trị Đệ Tử✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 21/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 21/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 2
 • 4 tháng trước

10:09

Lôi Chấn Tử Giết Đại Tướng Quân Khiến Trụ Vương Ôm Hận Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 21/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 21/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 2
 • 4 tháng trước

12:01

Lôi Chấn Tử Cõng Cơ Phát Đi Tìm Người Đẹp Tử Ngư ✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 20/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 20/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 4
 • 4 tháng trước

16:09

Khương Tử Nha Với Pháp Bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn Trảm Khí Ất Chân Nhân✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 20/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 20/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 3
 • 4 tháng trước

21:32

Nam Cực Tiên Ông Và Thái Ất Chân Nhân Tặng Pháp Bảo Cho Na Tra ✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 20/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 20/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 5
 • 4 tháng trước

12:48

Dương Tiễn Trảm Dương Hóa Ám Sát Nhất Khí Chân Nhân ✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 20/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 20/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 5
 • 4 tháng trước

14:50

Dương Hóa Với Ma Đao Đánh Bại Cả Na Tra,dương Tiễn Và Lôi Chấn Tử ✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 20/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 20/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 4
 • 4 tháng trước

14:31

Cái Kết Của Tướng Quân Tàn Ác Khi Chống Lại Khương Tử Nha✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 20/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 20/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 2
 • 4 tháng trước

21:20

Kẻ Sử Dụng Thuật Độn Thổ Đại Chiến Với Thổ Hành Tôn Và Cái Kết✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 20/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 20/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 3
 • 4 tháng trước

18:48

Thổ Hành Tôn Và Na Tra Đại Chiến Yêu Tăng Phun Khói Độc✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 19/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 19/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 7
 • 4 tháng trước

10:54

Dương Tiễn Đánh Bại 3000 Đại Quân Hỏa Long Quân Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 19/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 19/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 3
 • 4 tháng trước

22:27

Hỏa Linh Thánh Mẫu Chống Lại Nguyên Thủy Thiên Tôn Và Cái Kết✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 19/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 19/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 9
 • 4 tháng trước

21:02

Hỏa Linh Thánh Mẫu Tiêu Giệt 10 Vạn Đại Quân Khương Tử Nha✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 19/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 19/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 5
 • 4 tháng trước

23:37

Long Cát Công Chúa Thu Phục Tướng Quân Trụ Vương Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 19/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 19/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 7
 • 4 tháng trước

15:30

Cao Tăng Tây Phương Thu Phục Chim Công Thần Khổng Tuyên✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 19/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 19/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 9
 • 4 tháng trước

13:42

Quảng Hằng Tiên Tử Đại Chiến Thu Phục Thần Thú Khổng Tuyên✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 19/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 19/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 8
 • 4 tháng trước

24:57

Quảng Hằng Tiên Tử Với Pháp Bảo Nữ Oa Trảm Yêu Tăng Như Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 18/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 18/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 7
 • 4 tháng trước

17:41

Tứ Đại Đệ Tử Nguyên Thủy Thiên Tôn Thu Phục Ân Giao✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 18/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 18/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 7
 • 4 tháng trước

34:29

Khương Tử Nha Và Quan Âm Phá Yêu Pháp Ôn Thần Như Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 18/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 18/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 0
 • 4 tháng trước

21:18

Ôn Thần Lợi Hại Thế Nào Mà Khiến Cả Quan Âm Phải Xuất Hiện✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 18/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 18/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 0
 • 4 tháng trước

21:10

Na Tra Dùng Tam Muội Chân Hỏa Cũng Không Giết Nỗi Yêu Quái Này✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 18/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | lady Drama | 18/1/2019 | ⏩ Phim Đắc Kỷ Trụ Vương(Phần 2) : https://bit.ly/2TV1IDW ⏩ Clip Hay Khác Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R ⏩ Diễn Viên: Lữ Lương Vĩ,Lâm Tâm Như,Lư...
 • 2
 • 4 tháng trước

27:12

Ân Giao Với Chuông Thần Đánh Bại Cả Đại Quân Khương Tử Nha Như Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 17/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 17/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Phim Đắc Kỷ Trụ Vương 2 :https://bit.ly/2TV1IDW Clip Hay Khác Tại:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung C...
 • 2
 • 4 tháng trước

27:59

Đại Quân Khương Tử Nha Đối Đầu Với Thần Thú Chim Công Thần✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 17/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 17/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Phim Đắc Kỷ Trụ Vương 2 :https://bit.ly/2TV1IDW Clip Hay Khác Tại:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung C...
 • 5
 • 4 tháng trước

24:36

Khương Tử Nha Thu Phục 30 Vạn Đại Quân Trụ Vương Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 17/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 17/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Phim Đắc Kỷ Trụ Vương 2 :https://bit.ly/2TV1IDW Clip Hay Khác Tại:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung C...
 • 4
 • 4 tháng trước

16:10

Cụ Lưu Tôn Truyền Phép Thuật Gì Cho Thổ Hành Tôn???✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 17/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 17/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Phim Đắc Kỷ Trụ Vương 2 :https://bit.ly/2TV1IDW Clip Hay Khác Tại:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung C...
 • 6
 • 4 tháng trước

17:10

Trận Chiến Cuối Cùng Thu Phục Thổ Hành Tôn Của Khương Tử Nha✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 17/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 17/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Phim Đắc Kỷ Trụ Vương 2 :https://bit.ly/2TV1IDW Clip Hay Khác Tại:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung C...
 • 4
 • 4 tháng trước

13:25

Nữ Tướng Đánh Bại Cả Na Tra Và Hoàng Thiên Hóa Là Ai✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 17/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 17/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Phim Đắc Kỷ Trụ Vương 2 :https://bit.ly/2TV1IDW Clip Hay Khác Tại:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung C...
 • 1
 • 4 tháng trước

13:19

Thổ Hành Tôn Đại Chiến Na Tra,dương Tiễn Và Hoàng Thiên Hóa✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 16/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 16/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Phim Đắc Kỷ Trụ Vương 2 :https://bit.ly/2TV1IDW Clip Hay Khác Tại:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung C...
 • 4
 • 4 tháng trước

20:25

Thổ Hành Tôn Dùng Dây Thần Tiên Bắt Thần Công Báo Như Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 16/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 16/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Tổng Hợp Phim:https://bit.ly/2TV1IDW Tổng Hợp Clip Hay Tại:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung Clip:Thổ...
 • 3
 • 4 tháng trước

16:24

Dương Tiễn Đại Chiến Tiêu Giệt Ma Dai Tứ Tướng Thế Nào✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 16/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 16/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Phim Đắc Kỷ Trụ Vương : https://bit.ly/2TV1IDW Xem thêm Clip Hay Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Dươ...
 • 5
 • 4 tháng trước

14:43

Tứ Đại Huynh Đệ Na Tra Đại Chiến Tứ Đại Ma Dai Mộng Quan✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 16/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 16/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Tổng Hợp Phim:https://bit.ly/2TV1IDW Tổng Hợp Clip Hay Tại:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung Clip:Tứ ...
 • 4
 • 4 tháng trước

15:01

Trụ Vương Cưỡi Thần Thú 9 Đầu Phá Bát Kính Âm Dương Giải Cứu Đắc Kỷ✔️đắc Kỷ Trụ Vương✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 16/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 16/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Phim Phong Thần Bảng:https://bit.ly/2TV1IDW Tổng Hợp Clip Hay Tại : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung...
 • 3
 • 4 tháng trước

07:23

Khương Tử Nha Dẫn Đại Quân Trinh Phạt Trụ Vương Lần 2✔️đắc Kỷ Trụ Vương Phần2✔️lady Drama | Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 16/01/2019

lady Drama

Tổng Hợp Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 | 16/1/2019 | Lady Drama Giới Thiệu Phim Hay:Đắc Kỷ Trụ Vương Phần 2 Tổng Hợp Phim:https://bit.ly/2TV1IDW Tổng Hợp Clip Hay Tại:https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ3S-v_IvyDskFS0f6w6kEXAPGjNoNR-R Nội Dung Clip:Khư...
 • 5
 • 4 tháng trước
Đang tải thêm