Tập 3 Vòng Giấu Mặt | The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí ...

21 lượt xem 3 video

Tập 3 Vòng Giấu Mặt | The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2016

Thể loại: Giải trí

Kênh: Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam

Cập nhật lần cuối: 1 năm trước

07:21

Đồ Chơi Đất - Nguyễn Thị Như Quỳnh | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2016 [official] | The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2016 | Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam 06/08/2016

Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam

The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2016 | Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam | 6/8/2016 | Chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2016 - Mùa thứ 4: Đồ Chơi Đất - Nguyễn Thị Như Quỳnh | Tập 3 Vòng Giấu Mặt ♫ Website: http://gionghatvietnhi.com.vn/ ♫ ...
  • 27
  • 3 năm trước

08:45

Chạy - Phạm Nguyễn Khánh Linh | Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2016 | The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2016 | Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam 06/08/2016

Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam

The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2016 | Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam | 6/8/2016 | Chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2016 - Mùa thứ 4: Chạy - Phạm Nguyễn Khánh Linh | Tập 3 Vòng Giấu Mặt ♫ Website: http://gionghatvietnhi.com.vn/ ♫ Fanp...
  • 6
  • 3 năm trước

01:20

Trailer - Phát Cuồng Với Độ Dễ Thương Của Bộ Tứ Hlv - Tập 3 Vòng Giấu Mặt | Giọng Hát Việt Nhí 2016 | The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2016 | Giong Hat Viet Nhi / The Voice Kids Vietnam 03/08/2016

Giọng Hát Việt Nhí / The Voice Kids Vietnam

Tập 3 Vòng Giấu Mặt | The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2016 | Giong Hat Viet Nhi / The Voice Kids Vietnam | 03/08/2016 | Chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2016 - Mùa thứ 4: Opening billboard The Voice Kids of Viet Nam 2016 - Season 4: Opening billboar...
  • 7
  • 3 năm trước
Đang tải thêm