Tập 1 (vòng Audition) | The Debut 2018 - Dự Án Số 1

122 lượt xem 14 video

Tập 1 (Vòng Audition) | THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 1

Thể loại: Giải trí

Kênh: WEPRO Entertainment

Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước

08:38

Nguyễn Ngọc Vi - Mashup Shape Of You & Mặt Trời Của Em | Tập 1 (vòng Audition) | Wepro Entertainment 09/06/2018 | The Debut 2018 - Dự Án Số 1

WEPRO Entertainment

Tập 1 (Vòng Audition) | THE DEBUT 2018 - Dự Án Số 19/6/2018 | Nguyễn Ngọc Vi cùng bản mash up Shape of You và Mặt Trời Của Em. ------------------------------------- Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc THE DEBUT 2018 – DỰ ÁN SỐ 1 ...
  • 5
  • 2 tháng trước
Đang tải thêm