Quách Thành Danh - Hoàng Lê Vi - Ảo Ảnh | Tình Khúc Vượt Thời Gian 28/11/2015 | Tkvtg - Yêu - Tuyệt Phẩm Song Ca | Jet Entertainment 10/12/2015

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 09/12/2015

Chuyên mục: Giải trí

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

TKVTG - YÊU - TUYỆT PHẨM SONG CA | JET Entertainment | 10/12/2015 | Quách Thành Danh - Hoàng Lê Vi - Ảo ảnh
Chương trình Tình khúc vượt thời gian Tháng 11 - Yêu - Tuyệt phẩm song ca

***Tình khúc vượt thời gian là chương trình được tổ chức vào thứ 7 tuần thứ 4 mỗi tháng tại nhà hát Hoà Bình.

Hotline: 093 4444 288
Website: http://tinhkhucvuotthoigian.vn
Facebook: https://www.facebook.com/Tinhkhucvuotthoigianvtv
Đang tải