Mặt Trời Bé Con | Vtv

137 lượt xem 48 video

Nơi tôn vinh những tài năng nhí , phát sóng trên VTV3 lúc 20:00h thứ Bảy hàng tuần.

Thể loại: Giải trí

Kênh: Mặt Trời Bé Con

Cập nhật lần cuối: 10 tháng trước

02:11

Vtv | Mặt Trời Bé Con - Tập 12 - Leo 23/11/2017

Mặt Trời Bé Con

VTV | 23/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong...
 • 186
 • 10 tháng trước

00:31

Măt Trời Bé Con - Tập 10 - Teaser | 09/11/2017

Mặt Trời Bé Con

09/11/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc ...
 • 109
 • 11 tháng trước

02:24

Mặt Trời Bé Con - Tập 9 - Cao Thủ Bi-a Jayden

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 35
 • 11 tháng trước

01:21

Mặt Trời Bé Con - Tập 7 - Teaser Trung Tín

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 39
 • 11 tháng trước

02:33

Mặt Trời Bé Con - Tập 6 Teaser Ju Uyên Nhi

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 43
 • 12 tháng trước

03:01

Mặt Trời Bé Con - Tập 4 - Teaser Việt Anh

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 7
 • 12 tháng trước

01:13

Mặt Trời Bé Con - Tập 4 - Teaser Li Sa X

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 32
 • 12 tháng trước

01:27

Mặt Trời Bé Con - Hậu Trường Tập 3

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 4
 • 12 tháng trước

02:01

Mặt Trời Bé Con - Tập 3 - Teaser - Hương Giang

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 32
 • 12 tháng trước

01:17

Mặt Trời Bé Con - Tập 1 - Teaser Quang Bình

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 4
 • 1 năm trước

01:30

Mặt Trời Bé Con - Tập 1 - Teaser Bối Bối

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 7
 • 1 năm trước

01:37

Mặt Trời Bé Con - Tập 1 - Teaser Bella

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 8
 • 1 năm trước

01:30

Little Big Shots Vietnam - Trailer Chính Thức

Mặt Trời Bé Con

Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các cháu tiếp tục phát huy trong cuộc sống hàng ngà...
 • 7
 • 1 năm trước

02:01

Mặt Trời Bé Con - Tập 2 - Chết Cười Với Siêu Quậy Minh Quyên & Minh Khang | Mặt Trời Bé Con - Hậu Trường | Little Big Shots Vietnam 19/09/2017

Little Big Shots Vietnam

MẶT TRỜI BÉ CON - HẬU TRƯỜNG | 19/09/2017 | Little Big Shots Vietnam là chương trình giải trí cho thiếu nhi phát sóng trên truyền hình, không phải là cuộc thi thắng - thua, chỉ là cả nhà cười vui, tôn vinh tài năng các cháu bé cũng như khích lệ các chá...
 • 23
 • 1 năm trước
Đang tải thêm