Kỳ Tài Lộ Diện | Thvl

1.2K lượt xem 71 video

Kỳ Tài Lộ Diện là một gameshow truyền hình DÀNH RIÊNG cho các Nghệ sĩ XIẾC, ẢO THUẬT với những công năng đặc biệt và những màn biểu diễn vô cùng ấn tượng!!!

Thể loại: Giải trí

Kênh: Kỳ Tài Lộ Diện

Cập nhật lần cuối: 10 tháng trước

14:14

Thvl | Kỳ Tài Lộ Diện - Tập 13[4]: Xuyên Không - Đăng Văn Hoàng Khang, Đặng Thị Thanh Tuyền | Thvl Giải Trí 09/12/2017

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 09/12/2017 | Kỳ tài lộ diện - Một cuộc tranh tài gây cấn và hấp dẫn giữa những người mang trong mình khả năng đặc biệt. Với cặp đôi giám khảo về kỹ năng biểu diễn Vân Sơn – Kiều Oanh, cố vấn chuyên môn – nghệ sĩ Cao Long cùng các giám k...
 • 51
 • 9 tháng trước

08:42

Thvl | Kỳ Tài Lộ Diện - Tập 12[7]: Vòng Lộ Diện | Bảng Đồ Lớn: Đặng Văn Hoàng Khang, Thanh Huyền 02/12/2017

Kỳ Tài Lộ Diện

02/12/2017 | Kỳ tài lộ diện - Một cuộc tranh tài gây cấn và hấp dẫn giữa những người mang trong mình khả năng đặc biệt. Với cặp đôi giám khảo về kỹ năng biểu diễn Vân Sơn – Kiều Oanh, cố vấn chuyên môn – nghệ sĩ Cao Long cùng các giám khảo chuyên môn c...
 • 19
 • 10 tháng trước

04:57

Thvl | Kỳ Tài Lộ Diện - Tập 12[6]: Vòng Lộ Diện | Bảng Đường Phố: Nguyễn Việt Duy 02/12/2017

Kỳ Tài Lộ Diện

02/12/2017 | Kỳ tài lộ diện - Một cuộc tranh tài gây cấn và hấp dẫn giữa những người mang trong mình khả năng đặc biệt. Với cặp đôi giám khảo về kỹ năng biểu diễn Vân Sơn – Kiều Oanh, cố vấn chuyên môn – nghệ sĩ Cao Long cùng các giám khảo chuyên môn c...
 • 46
 • 10 tháng trước

09:50

Thvl | Kỳ Tài Lộ Diện - Tập 12[5]: Vòng Lộ Diện | Bảng Đường Phố: Nguyễn Phương 02/12/2017

Kỳ Tài Lộ Diện

02/12/2017 | Kỳ tài lộ diện - Một cuộc tranh tài gây cấn và hấp dẫn giữa những người mang trong mình khả năng đặc biệt. Với cặp đôi giám khảo về kỹ năng biểu diễn Vân Sơn – Kiều Oanh, cố vấn chuyên môn – nghệ sĩ Cao Long cùng các giám khảo chuyên môn c...
 • 18
 • 10 tháng trước

04:40

Thvl | Kỳ Tài Lộ Diện - Tập 12[2]: Vòng Lộ Diện | Bảng Xiếc - Công Năng: Trịnh Thắng 02/12/2017

Kỳ Tài Lộ Diện

02/12/2017 | Kỳ tài lộ diện - Một cuộc tranh tài gây cấn và hấp dẫn giữa những người mang trong mình khả năng đặc biệt. Với cặp đôi giám khảo về kỹ năng biểu diễn Vân Sơn – Kiều Oanh, cố vấn chuyên môn – nghệ sĩ Cao Long cùng các giám khảo chuyên môn c...
 • 51
 • 10 tháng trước

02:00

Thvl | Vân Sơn Làm Ông Tơ Se Duyên Cho Cặp Đôi Ảo Thuật Gia 17 Tuổi Trên Sân Khấu Kỳ Tài Lộ Diện 01/12/2017

Kỳ Tài Lộ Diện

01/12/2017 | Kỳ tài lộ diện - Một cuộc tranh tài gây cấn và hấp dẫn giữa những người mang trong mình khả năng đặc biệt. Với cặp đôi giám khảo về kỹ năng biểu diễn Vân Sơn – Kiều Oanh, cố vấn chuyên môn – nghệ sĩ Cao Long cùng các giám khảo chuyên môn c...
 • 32
 • 10 tháng trước

01:05

Thvl | Kỳ Tài Lộ Diện - Tập 5: Bảng Đường Phố - Vòng Chọn Quân | Trailer | Thvl Giải Trí 11/10/2017

THVL Giải Trí

THVL Giải Trí | 11/10/2017 | Kỳ tài lộ diện - Một cuộc tranh tài gây cấn và hấp dẫn giữa những người mang trong mình khả năng đặc biệt. Với cặp đôi giám khảo về kỹ năng biểu diễn Vân Sơn – Kiều Oanh, cố vấn chuyên môn – nghệ sĩ Cao Long cùng các giám k...
 • 26
 • 11 tháng trước

07:36

Thvl | Kỳ Tài Lộ Diện - Tập 4[9]: Bảng Đồ Lớn - Đặng Văn Hoàng Khang, Đặng Thị Thanh Tuyền

Kỳ Tài Lộ Diện

Kỳ tài lộ diện - Một cuộc tranh tài gây cấn và hấp dẫn giữa những người mang trong mình khả năng đặc biệt. Với cặp đôi giám khảo về kỹ năng biểu diễn Vân Sơn – Kiều Oanh, cố vấn chuyên môn – nghệ sĩ Cao Long cùng các giám khảo chuyên môn của từng bảng ...
 • 14
 • 12 tháng trước

01:09

Thvl | Kỳ Tài Lộ Diện: Tập 1 - Trailer

Kỳ Tài Lộ Diện

Kỳ tài lộ diện - Một cuộc tranh tài gây cấn và hấp dẫn giữa những người mang trong mình khả năng đặc biệt. Với cặp đôi giám khảo về kỹ năng biểu diễn Vân Sơn – Kiều Oanh, cố vấn chuyên môn – nghệ sĩ Cao Long cùng các giám khảo chuyên môn của từng bảng ...
 • 130
 • 12 tháng trước
Đang tải thêm