Days Gone

0 lượt xem 27 video

Days Gone

Thể loại: Giải trí

Kênh: GamePlayHK短片攻略

Cập nhật lần cuối: 5 ngày trước

31:09

#28 搜集研究物資《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 11/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 11/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.ga...
 • 0
 • 11 ngày trước

26:26

#27 潛入礦坑《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 10/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 10/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.ga...
 • 0
 • 12 ngày trước

32:17

#26 意想不到的收獲《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 10/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 10/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.ga...
 • 0
 • 12 ngày trước

19:41

#24 莎拉的最新線索《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 09/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 9/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 13 ngày trước

37:04

#23 消滅變態狂徒《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 08/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 8/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 14 ngày trước

35:20

#22 逃離安息者營地《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 08/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 8/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 14 ngày trước

37:30

#21 深入安息者大本營《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 07/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 7/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 15 ngày trước

23:42

#20 放下過去《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 07/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 7/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 15 ngày trước

26:48

#19 莎拉的消息《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 06/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 6/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 16 ngày trước

25:35

#18 搜集新義肢材料《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 06/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 6/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 16 ngày trước

42:00

#17 尋找礦坑炸藥《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 05/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 5/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 17 ngày trước

32:53

#16 清理發電廠巢穴《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 04/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 4/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 18 ngày trước

29:20

#15 尋找炸彈線索《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 04/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 4/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 18 ngày trước

21:58

#14 跟蹤異變者暴走潮《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 03/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 3/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 19 ngày trước

32:42

#13 強壯殘暴者《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 03/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 3/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 19 ngày trước

29:56

#12 洛斯特湖營地《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 02/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 2/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 20 ngày trước

25:00

#11 盜取抗生素《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 01/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 1/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 21 ngày trước

24:22

#10 拯救莉莎《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 01/05/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 1/5/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.gam...
 • 0
 • 21 ngày trước

24:46

#9 珍貴回憶《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 30/04/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 30/4/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.ga...
 • 0
 • 22 ngày trước

34:31

#8 追蹤nero研究員《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 30/04/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 30/4/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.ga...
 • 0
 • 22 ngày trước

29:44

#7 初遇野生棕熊《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 29/04/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 29/4/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.ga...
 • 0
 • 23 ngày trước

34:36

#6 造訪莎拉的紀念碑《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 28/04/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 28/4/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.ga...
 • 0
 • 24 ngày trước

30:25

#5 誤闖屍殺列車《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 27/04/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 27/4/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.ga...
 • 0
 • 25 ngày trước

28:47

#4 Nero秘密調查任務《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 27/04/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 27/4/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.ga...
 • 0
 • 25 ngày trước

27:04

#3 解放電台發射站《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 26/04/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 26/4/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.g...
 • 0
 • 25 ngày trước

28:54

#2 尋找治療藥物《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 26/04/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 26/4/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.g...
 • 0
 • 26 ngày trước

37:39

#1 垃圾佬阿俊出動 迎接世界末日《days Gone》ps4 Pro | Gameplayhk短片攻略 26/04/2019

GamePlayHK短片攻略

GamePlayHK短片攻略 | 26/4/2019 | Sony PS4 獨佔大作《Days Gone》係末日喪屍題材嘅求生類型遊戲,所以我呢個垃圾佬阿俊又要出動喇~ 之前睇E3宣傳片見到成班喪屍衝埋嚟已經覺得好正,隻game推出前仲表示好著重故事,真係啱晒我,一齊玩到爆機啦~ =================== Eli 同阿俊 設計的機身/ 手制保護貼 http://goo.gl/yzWLnH Instagram : gphk_gallery 討論區 : http://forum.g...
 • 0
 • 26 ngày trước
Đang tải thêm