Chuyện Xưa Tích Cũ

8.7K lượt xem 141 video

Chuyện xưa tích cũ

Thể loại: Giải trí

Kênh: Truyen Hinh Vinh Long

Cập nhật lần cuối: Hôm qua

07:41

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ_81[3]: Trước Sự Chân Thành Của Mạnh Hùng, Mẹ Ngọc Ngân Đồng Ý Gả Con Gái | Truyen Hinh Vinh Long 18/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 18/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 14
 • 4 ngày trước

07:08

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ_81[2]: Vì Trốn Tên Quan Huyện Háo Sắc, Mẹ Con Ngọc Ngân Phải Vào Rừng Sâu | Truyen Hinh Vinh Long 18/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 18/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 6
 • 4 ngày trước

07:23

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ_81[1]: Dù Biết Ngọc Ngân Là Hồ Ly, Mạnh Hùng Vẫn Đem Lòng Thương Nhớ Nàng | Truyen Hinh Vinh Long 18/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 18/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 5
 • 4 ngày trước

07:25

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ_80[2]: Sợ Hồ Ly Tinh Xuất Hiện, Mạnh Hùng Hoảng Loạn Làm Ngọc Ngân Bị Thương | Truyen Hinh Vinh Long 17/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 17/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 10
 • 5 ngày trước

07:14

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ_80[3]: Lo Lắng Cho Vết Thương Ngọc Ngân, Mạnh Hùng Đưa Nàng Về Tận Nhà | Truyen Hinh Vinh Long 17/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 17/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 6
 • 5 ngày trước

05:08

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ_80[1]: Vì Muốn Có Tiền Giúp Người Nghèo, Mạnh Hùng Mạo Hiểm Đi Tìm Gỗ Quý | Truyen Hinh Vinh Long 17/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 17/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 15
 • 5 ngày trước

06:23

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ_79[2]: Với Tài Trí Thông Minh, Quan Huyện Đã Tìm Ra Bí Mật Của Tiểu Song Đao | Truyen Hinh Vinh Long 11/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 11/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 307
 • 10 ngày trước

05:22

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ_79[4]: Oan Tình Được Giải, Bà Nội Bắt Đầu Cho Tí Đô Theo Học Võ | Truyen Hinh Vinh Long 11/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 11/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 55
 • 10 ngày trước

07:51

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ_79[3]: Duy Mạnh Cho Đệ Tử Bắt Cóc Quan Huyện Hòng Có Được Bí Kiếp Võ Công | Truyen Hinh Vinh Long 11/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 11/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 70
 • 10 ngày trước

04:45

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 79[1]: Với Chứng Cứ Có Được, Cả Nhà Tí Đô Tố Cáo Duy Mạnh Lên Quan | Truyen Hinh Vinh Long 11/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 11/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 68
 • 10 ngày trước

05:26

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 78[2]:dù Tin Lời Nguyên Khang, Quan Huyện Không Thể Xử Án Cho Một Hồn Ma | Truyen Hinh Vinh Long 10/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 10/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 85
 • 11 ngày trước

06:19

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 78[3]: Nhờ Thanh Đoản Đao Năm Xưa, Nguyên Khang Tìm Lại Được Vợ Con | Truyen Hinh Vinh Long 10/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 10/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 111
 • 11 ngày trước

07:11

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 78[1]: Quan Huyện Cho Mời Tí Đô Lên Phủ Trò Chuyện Với Nguyên Khang | Truyen Hinh Vinh Long 10/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 10/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 69
 • 11 ngày trước

08:02

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 77[4]: Nhờ Tí Đô Làm Cầu Nối, Nguyên Khang Kể Ra Tội Ác Của Duy Mạnh | Truyen Hinh Vinh Long 10/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 10/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 61
 • 11 ngày trước

07:26

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 77[1]:nhờ Quan Huyện Mở Chiếc Bình,linh Hồn Nguyên Khang Được Giải Thoát | Truyen Hinh Vinh Long 04/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 4/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 212
 • 17 ngày trước

05:23

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 77[3]: Lo Sợ Tuổi Già Sức Yếu, Bà Nội Tí Đô Giao Kỷ Vật Lại Cho Con | Truyen Hinh Vinh Long 04/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 4/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 181
 • 17 ngày trước

05:11

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 77[2]: Âm Dương Cách Biệt, Nguyên Khang Không Thể Nói Lên Nỗi Oan Ức | Truyen Hinh Vinh Long 04/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 4/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 243
 • 17 ngày trước

04:14

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 76[3]: Thấy Tí Đô Buồn, Minh Tâm Hứa Dò La Tung Tích Ông Nội Của Tiểu Đệ | Truyen Hinh Vinh Long 03/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 75
 • 18 ngày trước

03:26

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 76[2]: Quan Binh Cứu Được Một Môn Sinh Võ Đường Duy Mạnh Bị Trọng Thương | Truyen Hinh Vinh Long 03/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 73
 • 18 ngày trước

05:07

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 76[4]: Đồ Cổ Bị Cướp Mất, Võ Sư Duy Mạnh Tức Giận Cho Người Điều Tra | Truyen Hinh Vinh Long 03/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 110
 • 18 ngày trước

06:27

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 76[1]: Cha Mẹ Tí Đô Cho Con Biết Lý Do Không Được Học Võ | Truyen Hinh Vinh Long 03/09/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/9/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 131
 • 18 ngày trước

08:05

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 75[3]: Tí Đô Lén Tới Võ Đường Học Lóm Võ Công Thì Bị Phát Hiện | Truyen Hinh Vinh Long 28/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 28/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 71
 • 24 ngày trước

04:45

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 75[2]: Thanh Đoản Đao Năm Xưa Giờ Thành Kỷ Vật Ông Nội Tí Đô Để Lại | Truyen Hinh Vinh Long 28/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 28/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 58
 • 24 ngày trước

07:39

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 75[1]: Biết Cháu Mình Thích Học Võ, Bà Nội Tí Đô Tìm Cách Cấm Cản | Truyen Hinh Vinh Long 28/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 28/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 62
 • 24 ngày trước

03:57

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 74[2]: Chiếm Được Kho Báu, Duy Mạnh Vẫn Lo Sợ Hồn Ma Sư Huynh Về Báo Thù | Truyen Hinh Vinh Long 27/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 27/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 65
 • 25 ngày trước

07:26

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 74[1]: Rơi Vào Mưu Kế Của Sư Đệ, Nguyên Khang Đã Không Thể Về Với Vợ Con | Truyen Hinh Vinh Long 27/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 27/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 87
 • 25 ngày trước

05:18

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 74[3]: Tí Đô Tình Cờ Quen Biết Và Kết Nghĩa Với Quan Huyện Minh Tâm | Truyen Hinh Vinh Long 27/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 27/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 113
 • 25 ngày trước

07:52

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 73[3]: Cảm Động Trước Chân Tình,diêm Vương Cho Cả Nhân, Nụ Cùng Đầu Thai | Truyen Hinh Vinh Long 21/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 21/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 70
 • 1 tháng trước

07:33

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 73[1]: Thấy Nhân Nhớ Thương Nụ, Đạo Sĩ Chỉ Anh Cách Ráp Lại Hồn Cho Cô | Truyen Hinh Vinh Long 21/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 21/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 65
 • 1 tháng trước

05:58

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 73[2]: Nhân Đột Ngột Qua Đời Khi Chưa Hứng Được Giọt Sương Cuối Cùng | Truyen Hinh Vinh Long 21/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 21/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 55
 • 1 tháng trước

06:52

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 72[3]: Bỏ Qua Lỗi Lầm, Nhân Sẵn Lòng Cùng Người Thân Vượt Qua Biến Cố | Truyen Hinh Vinh Long 20/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 20/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 61
 • 1 tháng trước

05:12

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 72[2]: Nhân Tìm Đến Làng Giúp Ông Sáu, Bà Chín Thực Hiện Tâm Nguyện | Truyen Hinh Vinh Long 20/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 20/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 109
 • 1 tháng trước

06:58

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 72[1]: Nụ Tự Nguyện Chịu Hồn Xiêu Phách Tán Để Phá Hủy Bức Tranh | Truyen Hinh Vinh Long 20/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 20/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 89
 • 1 tháng trước

06:15

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 71[3]: Ba Hồn Ma Liều Mình Bảo Vệ Nhân Trốn Khỏi Tay Chúa Yêu | Truyen Hinh Vinh Long 14/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 14/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 73
 • 1 tháng trước

08:00

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 71[2]: Nhân Cứu Thoát 3 Hồn Ma Và Xin Được Đi Theo Vào Trong Tranh | Truyen Hinh Vinh Long 14/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 14/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 55
 • 1 tháng trước

07:42

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 71[1]: Nhờ Có Tèo, Nhân Nhận Ra Tấm Chân Tình Nụ Dành Cho Mình | Truyen Hinh Vinh Long 14/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 14/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 54
 • 1 tháng trước

07:43

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 70[3]:ngày Trở Về, Nhân Đối Mặt Với Sự Phũ Phàng Từ Những Người Thân Yêu | Truyen Hinh Vinh Long 13/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 13/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 82
 • 1 tháng trước

06:05

Thvl |chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 70[1]: Phát Hiện Ra Yêu Khí, Vị Đạo Sĩ Cứu Nhân Thoát Khỏi Bức Tranh | Truyen Hinh Vinh Long 13/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 13/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 99
 • 1 tháng trước

07:49

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 70[2]: Nụ Đã Năn Nỉ Ông Sáu, Bà Chín Giúp Nhân Hoàn Thành Tâm Nguyện | Truyen Hinh Vinh Long 13/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 13/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 99
 • 1 tháng trước

03:03

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 68[2]: Nhân Vô Cùng Vui Mừng Khi Được Những Người Thân Yêu Đối Xử Tốt | Truyen Hinh Vinh Long 07/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 7/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 387
 • 2 tháng trước

06:42

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 69[3]: Đêm Động Phòng, "gái" Thú Thật Với Nhân Cô Chính Là Yêu Tinh | Truyen Hinh Vinh Long 07/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 7/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 1.0K
 • 2 tháng trước

06:11

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 68[1]: Nhân Không Thể Ngờ Cha Gái Lại Sẵn Lòng Gả Con Cho Anh | Truyen Hinh Vinh Long 07/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 7/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 180
 • 2 tháng trước

07:17

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 68[3]: Nhân Ngỡ Ngàng Khi Những Biến Cố Vừa Qua Chỉ Là Cơn Ác Mộng | Truyen Hinh Vinh Long 06/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 6/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 128
 • 2 tháng trước

05:08

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 68[2]: Vương Công Tử Cho Người Bắt Cóc Rồi Đẩy Nhân Xuống Vực Sâu | Truyen Hinh Vinh Long 06/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 6/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 115
 • 2 tháng trước

06:12

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 68[1]: Bị Buông Lời Xúc Phạm, Nhân Xông Vào Đánh Vương Công Tử | Truyen Hinh Vinh Long 06/08/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 6/8/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 91
 • 2 tháng trước

08:00

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 67[3]: Người Thân Tệ Bạc, Người Yêu Phụ Rẫy, Nhân Thất Chí Quay Lại Miếu | Truyen Hinh Vinh Long 31/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 31/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 118
 • 2 tháng trước

07:31

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 67[2]: Gái Cảm Thấy Xấu Hổ Khi Nói Nhân Là Người Yêu Của Cô | Truyen Hinh Vinh Long 31/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 31/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 74
 • 2 tháng trước

03:25

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 67[1]: Nhân Vô Tình Biết Được Âm Mưu Thâm Độc Của Chị Dâu Với Mình | Truyen Hinh Vinh Long 31/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 31/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 2.1K
 • 2 tháng trước

08:00

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 66[3]:vừa Đến Miếu,nhân Nhanh Chóng Bị Cuốn Vào Bức Tranh Với Mọi Cám Dỗ | Truyen Hinh Vinh Long 30/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 30/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 110
 • 2 tháng trước

06:12

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 66[2]: Nghe Đồn Trong Miếu Có Yêu Tinh, Chị Dâu Nghĩ Ra Kế Hại Nhân | Truyen Hinh Vinh Long 30/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 30/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 121
 • 2 tháng trước

07:38

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 66[1]: Được Vương Công Tử Để Ý, Gái Bắt Đầu Ra Điều Kiện Với Nhân | Truyen Hinh Vinh Long 30/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 30/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 103
 • 2 tháng trước

05:38

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 65[2]: Vốn Tính Hiền Lành Thật Thà, Nhân Không Ngờ "lòng Người Khó Đoán" | Truyen Hinh Vinh Long 24/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 24/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 163
 • 2 tháng trước

05:03

Thvl |chuyện Xưa Tích Cũ–tập 65[4]: Lấy Cớ Tuổi Không Hợp, Anh Chị Hai Hoãn Chuyện Cưới Xin Của Nhân | Truyen Hinh Vinh Long 24/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 24/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 911
 • 2 tháng trước

04:53

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 65[3]: Ngôi Miếu Hoang Trở Nên Đáng Sợ Với Những Tin Đồn Có Yêu Tinh | Truyen Hinh Vinh Long 24/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 24/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 160
 • 2 tháng trước

04:50

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 65[1]: Anh Chị Của Nhân Không Cam Tâm Chia Một Nửa Gia Sản Cho Em | Truyen Hinh Vinh Long 24/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 24/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 160
 • 2 tháng trước

07:14

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 64[4]: Hồn Ông Sáu, Bà Chín Và Nụ Bị Nhốt Vào Bức Tranh Nơi Miếu Hoang | Truyen Hinh Vinh Long 23/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 23/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 430
 • 2 tháng trước

03:24

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 64[2]: Vừa Có Được Nhan Sắc Thì Nụ Cũng Đột Ngột Lìa Đời | Truyen Hinh Vinh Long 23/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 23/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 151
 • 2 tháng trước

04:39

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 64[1]: Bà Chín Xin "quới Nhân" Đổi Vàng Lấy Mạng Sống Nhưng Vô Ích | Truyen Hinh Vinh Long 23/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 23/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 267
 • 2 tháng trước

07:00

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 62[3]: Sự Thật Phơi Bày Khi "quới Nhân" Hiện Nguyên Hình Là Chúa Yêu | Truyen Hinh Vinh Long 23/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 23/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 89
 • 2 tháng trước

04:45

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 63[1]:trong Lúc Đau Khổ,nụ Được "quới Nhân" Bày Cách Để Trở Nên Xinh Đẹp | Truyen Hinh Vinh Long 17/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 17/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 80
 • 2 tháng trước

07:20

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 63[2]: Những Người Từng Gặp "quới Nhân" Đều Đạt Được Ước Muốn Của Mình | Truyen Hinh Vinh Long 17/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 17/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 2.0K
 • 2 tháng trước

05:45

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 63[3]: Ông Sáu Chết Nhưng Quỷ Sai Không Thể Bắt Được Hồn | Truyen Hinh Vinh Long 17/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 17/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 105
 • 2 tháng trước

07:26

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 62[1]: Trong Lúc Cùng Đường, Ông Sáu Được "quới Nhân" Hứa Giúp Thắng Bạc | Truyen Hinh Vinh Long 16/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 16/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 213
 • 2 tháng trước

05:09

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 62[3]: Vì Quá Xấu Xí Mà Nụ Bị Tứ Phụ Bỏ Để Cưới Người Con Gái Khác | Truyen Hinh Vinh Long 16/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 16/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 143
 • 2 tháng trước

06:44

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 62[2]: Thấy Bà Chín Hám Lời, "quới Nhân" Tặng Bà Túi Bùa Chú | Truyen Hinh Vinh Long 16/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 16/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 88
 • 2 tháng trước

07:06

Thvl|chuyện Xưa Tích Cũ–tập 61[1]: Huê Em Định Nhập Hồn Vào Xác Huê Chị Để Trở Thành Vợ Công Tử Phúc | Truyen Hinh Vinh Long 10/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 10/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 195
 • 2 tháng trước

05:41

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 61[3]: Dẫu Nhiều Lỗi Lầm, Huê Em Vẫn Được Sự Cảm Thương Từ Người Ở Lại | Truyen Hinh Vinh Long 10/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 10/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 68
 • 2 tháng trước

03:21

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 61[2]: Dùng Tà Thuật Hại Người, Mẹ Con Huê Em Bị Trừng Phạt Thích Đáng | Truyen Hinh Vinh Long 10/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 10/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 104
 • 2 tháng trước

06:24

Thvl |chuyện Xưa Tích Cũ–tập 60[3]: Tưởng Huê Em Cướp Hạnh Phúc Của Con Gái, Bà Đinh Về Phá Đám Cưới | Truyen Hinh Vinh Long 09/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 9/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 217
 • 2 tháng trước

06:28

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ–tập 60[2]: "vì Tình Máu Mủ", Huê Em Đột Ngột Trả Lại Thân Xác Cho Chị Mình | Truyen Hinh Vinh Long 09/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 9/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 106
 • 2 tháng trước

04:47

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 60[1]: Huê Em Bất Chấp Tất Cả Để Cử Hành Hôn Lễ Cùng Công Tử Phúc | Truyen Hinh Vinh Long 09/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 9/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 1.4K
 • 2 tháng trước

04:41

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 59[4]: Mai Thị Muốn Bà Đinh Phải Đau Đớn Chứng Kiến Cái Chết Của Con | Truyen Hinh Vinh Long 03/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 555
 • 3 tháng trước

07:08

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 59[3]: Không Để Mẹ Con Huê Em Đắc Ý, Bà Đinh Mời Thầy Về Bắt Ma | Truyen Hinh Vinh Long 03/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 501
 • 3 tháng trước

06:41

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 59[2]:"huê Chị" Báo Quan Đến Bắt "mẹ Ruột" Của Mình | Truyen Hinh Vinh Long 03/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 305
 • 3 tháng trước

07:49

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 59[1]: Mai Thị Mượn Chuyện Cầu Hồn Vạch Trần Tội Ác Của Bà Đinh | Truyen Hinh Vinh Long 03/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 3/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 113
 • 3 tháng trước

07:58

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 58[3]: Nghe Lời Mẹ Dặn, Huê Em Tìm Thầy Bói Đến Nhà Trừ Tà | Truyen Hinh Vinh Long 02/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 2/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 136
 • 3 tháng trước

07:06

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 58[2]: Công Tử Phúc Gặp Huê Em Mong Được Rõ Những Nghi Ngờ | Truyen Hinh Vinh Long 02/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 2/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 77
 • 3 tháng trước

05:23

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 58[1]: Gia Nhân Của Công Tử Phúc Lén Theo Dõi Huê Chị | Truyen Hinh Vinh Long 02/07/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 2/7/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 ...
 • 96
 • 3 tháng trước

07:48

Thvl |chuyện Xưa Tích Cũ–tập 57[2]:"huê Em" Phải Đi Chăn Trâu Thật Xa Trong Ngày Lễ Ra Mắt "huê Chị" | Truyen Hinh Vinh Long 26/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 26/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 103
 • 3 tháng trước

06:58

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 57[3]: Công Tử Phúc Cảm Thấy Không Thân Thuộc Với Huê Chị Như Trước | Truyen Hinh Vinh Long 26/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 26/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 168
 • 3 tháng trước

06:00

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 57[1]: Huê Em Cố Ý Đưa Chén Cơm Trộn Cát Cho Huê Chị Ăn | Truyen Hinh Vinh Long 26/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 26/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 81
 • 3 tháng trước

07:05

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ –tập 56[3]: Bao Nhiêu Oán Hờn, Huê Em Tìm Cách Để Bà Đinh Trút Lên Huê Chị | Truyen Hinh Vinh Long 25/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 25/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 75
 • 3 tháng trước

08:07

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 56[2]: Huê Chị Bàng Hoàng Khi Tỉnh Dậy Trong Thân Xác Huê Em | Truyen Hinh Vinh Long 25/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 25/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 83
 • 3 tháng trước

07:57

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 56[1]: Huê Em Hả Hê Bởi Chính Tay Bà Đinh Hành Hạ Đứa Con Gái Cưng | Truyen Hinh Vinh Long 25/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 25/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 55
 • 3 tháng trước

07:30

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 55[3]: Huê Chị Thoáng Buồn Khi Công Tử Phúc Từ Giã Trở Về Kinh Thành | Truyen Hinh Vinh Long 19/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 19/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 77
 • 3 tháng trước

07:16

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 55[2]: Huê Em Hồn Nhiên Dẫn "công Tử Phúc" Đi Chăn Trâu, Bắt Cá | Truyen Hinh Vinh Long 19/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 19/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 312
 • 3 tháng trước

06:33

Thvl | Chuyện Xưa Tích Cũ – Tập 55[1]: Huê Chị Không Chê Bai, Xem "gia Nhân" Là Bạn Tốt | Truyen Hinh Vinh Long 19/06/2018

Truyen Hinh Vinh Long

Truyen Hinh Vinh Long | 19/6/2018 | Chuyện xưa tích cũ - Một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15...
 • 54
 • 3 tháng trước
Đang tải thêm