Các Tiết Thi Giáo Viên Dạy Giỏi, Chuyên Đề, Giáo Dục Kỹ ...

257 lượt xem 37 video

Các tiết thi giáo viên dạy giỏi, chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống. Các hội thi trang trí, làm đồ dùng đồ chơi bổ ích cho giáo viên tham khảo!

Thể loại: Giải trí

Kênh: Phương Nguyễn

Cập nhật lần cuối: 6 tháng trước

15:59

Hoạt Động Tạo Hình Sáng Tạo Lấy Trẻ Làm Trung Tâm - Đề Tài Khoác Áo Cho Sỏi - Phương Nguyễn 01/01/2019

Phương Nguyễn

1/1/2019 | Hoạt động tạo hình sáng tạo lấy trẻ làm trung tâm - Đề tài khoác áo cho sỏi - Phương Nguyễn. Kênh Phương Nguyễn - Hiệu trưởng kể chuyện - Hiệu trưởng đọc thơ mang lại những bài thơ, câu chuyện, sự kiện và các hoạt động giáo dục mầm non hay t...
 • 51
 • 6 tháng trước

28:20

Hoạt Động Cho Trẻ Làm Quen Với Văn Học Lấy Trẻ Làm Trung Tâm - Bài Thơ "mưa" - Phương Nguyễn 28/12/2018

Phương Nguyễn

28/12/2018 | Hoạt động cho trẻ làm quen với văn học lấy trẻ làm trung tâm - Bài thơ "Mưa" - Phương Nguyễn. Kênh Phương Nguyễn - Hiệu trưởng kể chuyện - Hiệu trưởng đọc thơ mang lại những bài thơ, câu chuyện, sự kiện và các hoạt động giáo dục mầm non ha...
 • 12
 • 6 tháng trước

22:37

Khám Phá Khoa Học Lấy Trẻ Làm Trung Tâm - Sự Kỳ Diệu Của Màu Sắc - Phương Nguyễn | Các Tiết Thi Giáo Viên Dạy Giỏi, Chuyên Đề, Giáo Dục Kỹ Năng Sống. Các Hội Thi Trang Trí, Làm Đồ Dùng Đồ Chơi Bổ ...

Phương Nguyễn

Các tiết thi giáo viên dạy giỏi, chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống. Các hội thi trang trí, làm đồ dùng đồ chơi bổ ích cho giáo viên tham khảo! | 6/12/2018 | Khám phá khoa học lấy trẻ làm trung tâm - Sự kỳ diệu của màu sắc - Phương Nguyễn. Kênh Phương N...
 • 129
 • 7 tháng trước

26:33

Giáo Dục Kỹ Năng Sống - Bé Làm Gì Khi Thấy Rác? - Phát Triển Tình Cảm Và Kỹ Năng Xã Hội. | Các Tiết Thi Giáo Viên Dạy Giỏi, Chuyên Đề, Giáo Dục Kỹ Năng Sống. Các Hội Thi Trang Trí, Làm Đồ Dùng Đồ ...

Phương Nguyễn

Các tiết thi giáo viên dạy giỏi, chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống. Các hội thi trang trí, làm đồ dùng đồ chơi bổ ích cho giáo viên tham khảo! | 23/11/2018 | Giáo dục kỹ năng sống lấy trẻ làm trung tâm - Rác ở xung quanh bé - Phát triển tình cảm và kỹ ...
 • 20
 • 7 tháng trước

30:16

Lĩnh Vực Phát Triển Nhận Thức Lấy Trẻ Làm Trung Tâm - Trò Chuyện Về Cái Bát - Tiết Dự Chuyên Đề | Các Tiết Thi Giáo Viên Dạy Giỏi, Chuyên Đề, Giáo Dục Kỹ Năng Sống. Các Hội Thi Trang Trí, Làm Đồ Dùng ...

Phương Nguyễn

Các tiết thi giáo viên dạy giỏi, chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống. Các hội thi trang trí, làm đồ dùng đồ chơi bổ ích cho giáo viên tham khảo! | 22/11/2018 | Lĩnh vực phát triển nhận thức lấy trẻ làm trung tâm - Trò chuyện về cái bát - Tiết dự chuyên đ...
 • 6
 • 7 tháng trước

21:20

Thi Giáo Viên Giỏi Tỉnh - Hoạt Động Âm Nhạc Lấy Trẻ Làm Trung Tâm - Cô Hát Hay Mê Li - Phương Nguyễn | Các Tiết Thi Giáo Viên Dạy Giỏi, Chuyên Đề, Giáo Dục Kỹ Năng Sống. Các Hội Thi Trang Trí, Làm Đồ ...

Phương Nguyễn

Các tiết thi giáo viên dạy giỏi, chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống. Các hội thi trang trí, làm đồ dùng đồ chơi bổ ích cho giáo viên tham khảo! | 19/11/2018 | Thi giáo viên giỏi tỉnh - Hoạt động âm nhạc lấy trẻ làm trung tâm - Lý cây bông - Phương Nguyễ...
 • 8
 • 7 tháng trước

15:33

Hoạt Động Tạo Hình Sáng Tạo - Thi Giáo Viên Giỏi Thành Phố - Tạo Hình Từ Wiki Stix Và Foam | Các Tiết Thi Giáo Viên Dạy Giỏi, Chuyên Đề, Giáo Dục Kỹ Năng Sống. Các Hội Thi Trang Trí, Làm Đồ Dùng Đồ ...

Phương Nguyễn

Các tiết thi giáo viên dạy giỏi, chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống. Các hội thi trang trí, làm đồ dùng đồ chơi bổ ích cho giáo viên tham khảo! | 16/11/2018 | Hoạt động tạo hình sáng tạo - Hoạt động tạo hình lấy trẻ làm trung tâm - Thi giáo viên giỏi Th...
 • 28
 • 7 tháng trước

20:44

Thi Giáo Viên Giỏi Thành Phố- Khám Phá Xã Hội Lấy Trẻ Làm Trung Tâm- Chú Hề Đáng Yêu - Phương Nguyễn | Các Tiết Thi Giáo Viên Dạy Giỏi, Chuyên Đề, Giáo Dục Kỹ Năng Sống. Các Hội Thi Trang Trí, Làm Đồ ...

Phương Nguyễn

Các tiết thi giáo viên dạy giỏi, chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống. Các hội thi trang trí, làm đồ dùng đồ chơi bổ ích cho giáo viên tham khảo! | 15/11/2018 | Khám phá xã hội lấy trẻ làm trung tâm - Chú hề đáng yêu - Phương Nguyễn. Kênh Phương Nguyễn - ...
 • 5
 • 7 tháng trước

20:22

Thi Giáo Viên Giỏi Thành Phố - Âm Nhạc Lấy Trẻ Làm Trung Tâm - Bài Hát Mẹ Đi Vắng - Phương Nguyễn | Các Tiết Thi Giáo Viên Dạy Giỏi, Chuyên Đề, Giáo Dục Kỹ Năng Sống. Các Hội Thi Trang Trí, Làm Đồ ...

Phương Nguyễn

Các tiết thi giáo viên dạy giỏi, chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống. Các hội thi trang trí, làm đồ dùng đồ chơi bổ ích cho giáo viên tham khảo! | 14/11/2018 | Thi giáo viên giỏi Thành phố - Âm nhạc lấy trẻ làm trung tâm - Bài hát Mẹ đi vắng - Phương Ng...
 • 2
 • 7 tháng trước

19:11

Hoạt Động Làm Quen Với Toán Lấy Trẻ Làm Trung Tâm - Nhận Biết So Sánh Cao Thấp - Phương Nguyễn 09/11/2018

Phương Nguyễn

9/11/2018 | Hoạt động làm quen với toán lấy trẻ làm trung tâm - Nhận biết so sánh cao thấp - Phương Nguyễn. Kênh Phương Nguyễn - Hiệu trưởng kể chuyện - Hiệu trưởng đọc thơ mang lại những bài thơ, câu chuyện, sự kiện và các hoạt động giáo dục mầm non h...
 • 0
 • 8 tháng trước

22:10

Lĩnh Vực Phát Triển Ngôn Ngữ Lấy Trẻ Làm Trung Tâm - Truyện Ai Đáng Khen Nhiều Hơn - Phương Nguyễn 07/11/2018

Phương Nguyễn

7/11/2018 | Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ lấy trẻ làm trung tâm - Truyện Ai đáng khen nhiều hơn - Phương Nguyễn. Kênh Phương Nguyễn - Hiệu trưởng kể chuyện - Hiệu trưởng đọc thơ mang lại những bài thơ, câu chuyện, sự kiện và các hoạt động giáo dục mầm ...
 • 1
 • 8 tháng trước

21:26

Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Lấy Trẻ Làm Trung Tâm - Khám Phá Khoa Học - Đôi Bàn Tay Kỳ Diệu | Phương Nguyễn 06/11/2018

Phương Nguyễn

6/11/2018 | Hoạt động phát triển nhận thức lấy trẻ làm trung tâm - Khám phá khoa học - Đôi tay kỳ diệu - Phương Nguyễn. Kênh Phương Nguyễn - Hiệu trưởng kể chuyện - Hiệu trưởng đọc thơ mang lại những bài thơ, câu chuyện, sự kiện và các hoạt động giáo d...
 • 7
 • 8 tháng trước

33:35

Hoạt Động Phát Triển Thể Chất - Lăn Bóng Bằng Hai Tay - Chia Sẻ Nguồn Tư Liệu Gv Cung Cấp Khi Dự Giờ | Phương Nguyễn 23/10/2018

Phương Nguyễn

23/10/2018 | Hoạt động phát triển thể chất - Lăn bóng bằng hai tay - Chia sẻ nguồn tư liệu gv cung cấp khi dự giờ. Kênh Phương Nguyễn - Hiệu trưởng kể chuyện - Hiệu trưởng đọc thơ mang lại những bài thơ, câu chuyện, sự kiện và các hoạt động giáo dục mầ...
 • 2
 • 8 tháng trước

09:14

Phần 1: Tập Huấn Kỹ Năng Thoát Hiểm Trong Đám Cháy Cho Cô Và Trò Trường Mầm Non - Phương Nguyễn 30/06/2018

Phương Nguyễn

30/6/2018 | Trong xã hội hiện đại ngày nay, các sự vụ cháy nổ xảy ra ở nhiều nơi gây mất an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Việc tập huấn công tác phòng chống cháy nổ ở trường mầm non Phương Anh được thực hiện hàng năm. Phần 1: Tập huấn kỹ n...
 • 1
 • 12 tháng trước
Đang tải thêm