(full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

33.2K lượt xem 70 video

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)

Thể loại: Giải trí

Kênh: Phim HOT TK-L

Cập nhật lần cuối: 8 tháng trước

45:42

Diên Hy Công Lược - Tập 70 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 04/10/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 4/10/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn...
 • 1.6K
 • 8 tháng trước

46:05

Diên Hy Công Lược - Tập 69 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 04/10/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 4/10/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 1.6K
 • 8 tháng trước

46:38

Diên Hy Công Lược - Tập 68 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 04/10/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 4/10/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 1.6K
 • 8 tháng trước

47:18

Diên Hy Công Lược - Tập 67 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 03/10/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 3/10/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn...
 • 1.9K
 • 8 tháng trước

47:01

Diên Hy Công Lược - Tập 66 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 02/10/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 2/10/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 23.4K
 • 8 tháng trước

47:03

Diên Hy Công Lược - Tập 65 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 02/10/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 2/10/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.6K
 • 8 tháng trước

47:08

Diên Hy Công Lược - Tập 64 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 29/09/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 29/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn...
 • 3.0K
 • 8 tháng trước

47:03

Diên Hy Công Lược - Tập 63 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 29/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 29/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 3.3K
 • 8 tháng trước

47:02

Diên Hy Công Lược - Tập 62 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 28/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 28/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.9K
 • 8 tháng trước

47:13

Diên Hy Công Lược - Tập 61 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 28/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 28/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.9K
 • 8 tháng trước

46:58

Diên Hy Công Lược - Tập 60 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 28/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 28/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.4K
 • 8 tháng trước

46:25

Diên Hy Công Lược - Tập 59 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 28/09/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 28/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn...
 • 2.1K
 • 8 tháng trước

47:00

Diên Hy Công Lược - Tập 58 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 26/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 26/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.5K
 • 8 tháng trước

46:51

Diên Hy Công Lược - Tập 57 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 26/09/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 26/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn...
 • 2.0K
 • 8 tháng trước

46:10

Diên Hy Công Lược - Tập 56 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 25/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 25/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.7K
 • 8 tháng trước

46:47

Diên Hy Công Lược - Tập 55 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 25/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 25/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 5.1K
 • 8 tháng trước

46:54

Diên Hy Công Lược - Tập 54 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 22/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 22/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 4.5K
 • 8 tháng trước

46:55

Diên Hy Công Lược - Tập 53 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 22/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 22/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 3.8K
 • 8 tháng trước

46:53

Diên Hy Công Lược - Tập 52 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 22/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 22/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.8K
 • 8 tháng trước

47:25

Diên Hy Công Lược - Tập 51 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 21/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 21/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.9K
 • 8 tháng trước

47:17

Diên Hy Công Lược - Tập 50 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 21/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 21/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.7K
 • 8 tháng trước

47:08

Diên Hy Công Lược - Tập 49 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 20/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 20/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.6K
 • 8 tháng trước

47:20

Diên Hy Công Lược - Tập 48 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 19/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 19/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 3.1K
 • 8 tháng trước

47:20

Diên Hy Công Lược - Tập 47 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 19/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 19/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 3.8K
 • 8 tháng trước

47:21

Diên Hy Công Lược - Tập 46 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 18/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 18/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 3.4K
 • 8 tháng trước

47:08

Diên Hy Công Lược - Tập 45 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 18/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 18/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 2.8K
 • 8 tháng trước

46:48

Diên Hy Công Lược - Tập 44 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 17/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 17/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 3.4K
 • 8 tháng trước

46:40

Diên Hy Công Lược - Tập 43 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 15/09/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 15/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn...
 • 6.8K
 • 8 tháng trước

45:51

Diên Hy Công Lược - Tập 42 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 14/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 14/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 9.7K
 • 8 tháng trước

45:35

Diên Hy Công Lược - Tập 41 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 14/09/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 14/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Lo...
 • 10.3K
 • 8 tháng trước

45:25

Diên Hy Công Lược - Tập 40 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 11/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 11/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC ...
 • 13.8K
 • 8 tháng trước

46:22

Diên Hy Công Lược - Tập 39 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 11/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 11/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC ...
 • 20.8K
 • 8 tháng trước

45:45

Diên Hy Công Lược - Tập 38 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 11/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 11/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC ...
 • 9.3K
 • 8 tháng trước

46:10

Diên Hy Công Lược - Tập 37 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 11/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 11/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC ...
 • 9.0K
 • 8 tháng trước

45:14

Diên Hy Công Lược - Tập 36 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 07/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 7/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC ...
 • 11.0K
 • 8 tháng trước

45:47

Diên Hy Công Lược - Tập 35 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 07/09/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 7/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn ...
 • 22.4K
 • 8 tháng trước

45:54

Diên Hy Công Lược - Tập 34 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 06/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 6/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC ...
 • 28.2K
 • 8 tháng trước

45:37

Diên Hy Công Lược - Tập 33 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 06/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 6/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC ...
 • 8.8K
 • 8 tháng trước

46:05

Diên Hy Công Lược - Tập 32 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 05/09/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 5/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn ...
 • 38.5K
 • 9 tháng trước

45:42

Diên Hy Công Lược - Tập 31 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 05/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 5/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC ...
 • 13.3K
 • 9 tháng trước

45:57

Diên Hy Công Lược - Tập 30 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 04/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 4/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC ...
 • 12.8K
 • 9 tháng trước

46:04

Diên Hy Công Lược - Tập 29 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 04/09/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 4/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn ...
 • 10.4K
 • 9 tháng trước

45:23

Diên Hy Công Lược - Tập 28 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 01/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 1/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ ✔️Vietsub: http://bit.ly/dienhycongluocfull ✔️Lồng Tiếng: http://bit.ly/dienhylongtieng #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC ...
 • 11.4K
 • 9 tháng trước

45:50

Diên Hy Công Lược - Tập 27 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 01/09/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 1/9/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ...
 • 11.0K
 • 9 tháng trước

46:05

Diên Hy Công Lược - Tập 26 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 31/08/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 31/8/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu n...
 • 11.3K
 • 9 tháng trước

45:49

Diên Hy Công Lược - Tập 25 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 31/08/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 31/8/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu n...
 • 10.8K
 • 9 tháng trước

45:34

Diên Hy Công Lược - Tập 24 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 30/08/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 30/8/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu n...
 • 18.0K
 • 9 tháng trước

46:04

Diên Hy Công Lược - Tập 23 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 30/08/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 30/8/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu n...
 • 17.8K
 • 9 tháng trước

45:52

Diên Hy Công Lược - Tập 22 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 29/08/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 29/8/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu n...
 • 9.2K
 • 9 tháng trước

45:32

Diên Hy Công Lược - Tập 21 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 29/08/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 29/8/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu n...
 • 12.9K
 • 9 tháng trước

45:48

Diên Hy Công Lược - Tập 20 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 28/08/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 28/8/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu n...
 • 7.3K
 • 9 tháng trước

45:02

Diên Hy Công Lược - Tập 19 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 28/08/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 28/8/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu n...
 • 13.8K
 • 9 tháng trước

45:45

Diên Hy Công Lược - Tập 18 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 25/08/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 25/8/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung l...
 • 14.2K
 • 9 tháng trước

46:02

Diên Hy Công Lược - Tập 17 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 25/08/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 25/8/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung làm ...
 • 18.4K
 • 9 tháng trước

45:18

Diên Hy Công Lược - Tập 16 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 29/07/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 29/7/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung làm ...
 • 25.7K
 • 10 tháng trước

45:29

Diên Hy Công Lược - Tập 15 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 29/07/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 29/7/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung làm ...
 • 14.6K
 • 10 tháng trước

45:04

Diên Hy Công Lược - Tập 14 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 28/07/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 28/7/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung làm ...
 • 8.6K
 • 10 tháng trước

45:32

Diên Hy Công Lược - Tập 2 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 28/07/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 28/7/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung làm ...
 • 13.2K
 • 10 tháng trước

45:27

Diên Hy Công Lược - Tập 1 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 28/07/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 28/7/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung làm ...
 • 12.0K
 • 10 tháng trước

44:59

Diên Hy Công Lược - Tập 13 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 28/07/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 28/7/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung làm ...
 • 40.1K
 • 10 tháng trước

46:08

Diên Hy Công Lược - Tập 12 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 27/07/2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub)

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub)Phim HOT TK-L | 27/7/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung làm ...
 • 10.9K
 • 10 tháng trước

45:31

Diên Hy Công Lược - Tập 11 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 27/07/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 27/7/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung l...
 • 11.2K
 • 10 tháng trước

46:06

Diên Hy Công Lược - Tập 10 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | Phim Hot Tk-l 26/07/2018 | Diên Hy Công Lược (vietsub) - Trọn Bộ

Phim HOT TK-L

Diên Hy Công Lược (Vietsub) - Trọn Bộ | Phim Cung Đấu Trung Quốc đặc sắc 2018Phim HOT TK-L | 26/7/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu n...
 • 12.8K
 • 10 tháng trước

44:57

Diên Hy Công Lược - Tập 9 Full (vietsub) | Phim Cung Đấu Trung Quốc Đặc Sắc 2018 | (full) Diên Hy Công Lược (vietsub) | Phim Hot Tk-l 26/07/2018

Phim HOT TK-L

(Full) Diên Hy Công Lược (Vietsub) | Phim HOT TK-L | 26/7/2018 | 👑 Click xem trọn bộ: http://bit.ly/dienhycongluocfull #DIENHYCONGLUOC #DHCL #PHIMTRUNGQUOC Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung l...
 • 11.7K
 • 10 tháng trước
Đang tải thêm